kap_2
Home ] Up ]

 

Boskap natuurgebied oostelijk van Bakkeveen ('t Mandefjild)
30 september 2006

  • klik hier 6 oktober
  • klik hier 1 oktober
  • klik hier 23 september

Op woensdag 20 september 2006 is de grootschalige bomenkap ten oosten van Bakkeveen begonnen. Staatsbosbeheer en 't Fryske Gea hebben besloten verbindingszones aan te leggen waardoor een deel van de bossen moet verdwijnen. Voor algemene info: klik hier. Het gaat in totaal om een gebied van 10 a 15 hectare.

Op onderstaande kaart aangegeven zullen de bomen in de paarse vlekken (Fryske Gea) en rood omrande gebieden (Staatsbosbeheer) het loodje moeten leggen. De bomenkappers hebben blijkbaar moeite de kaarten goed te lezen, want men heeft de bomen in de 2 op de kaart hieronder wit omrande gebieden (met letter A) ook grotendeels verwijderd.

Een slagveld, aldus de vele wandelaars: een mooi stukje gevarieerd bos verdwenen. Op welke terreinen eventuele vervangende aanplant komt en of deze is opgelegd, is ons niet bekend.
Op de medio juli belegde informatieavond in Bakkeveen was een gering aantal bezoekers van het gebied aanwezig: de uitnodiging verscheen pas in de krant op de avond van de bijeenkomst zelf..........

Hieronder foto-impressies van de voortgang (veelal wekelijks).

 

Voortgang bomen kappen per 6 oktober

Op bovenstaande kaart is gebied "C" afgelopen week gekapt.

Er blijkt nog niet begonnen met het frezen van de boomstammen en verwijderen bovenlaag.

foto: Martijn van der Vaart

Laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

foto: Martijn van der Vaart

Gevelde bomen.

foto: Martijn van der Vaart

Door de regen van de laatste dagen zijn sommige paden moeilijker begaanbaar geworden. Hier de "Lange Leane".

foto: Martijn van der Vaart

Boomstammen worden verzameld langs de Nije Drintsewei.....
..... en ook langs boswegen.
Ontbossing nabij de heidevelden aan de rode route.
 

Zondag 1 oktober

 

 

Op bovenstaande kaart is met de witte gebieden met de letter B aangegeven welke gebieden afgelopen week zijn geruimd. Hieronder de foto-impressie.

Gebied van de linker "A" op bovenstaande kaart.
3 voertuigen geparkeerd in het voormalige bos op zaterdagmiddag 30 september. Tot 17 uur is men nog druk bezig geweest.
Links de Lange Leane richting Allardsoog en rechts het gebied waar gekapt wordt. (rechter "B" op de kaart).
Idem gebied "B" rechts.
 
Gebied "B" rechtsonder.
Klaar voor transport.
foto: www.martijnvandervaart.nl
foto: www.martijnvandervaart.nl
 

foto: www.martijnvandervaart.nl

Lange Leane richting Bakkeveen. (gebied "B" rechts op de kaart).

foto: www.martijnvandervaart.nl

 

foto: www.martijnvandervaart.nl

   

 

Zaterdag 23 september

Het gebied van de rechter A op de kaart hierboven op zaterdagnamiddag 23 september.
Boomtak langs het pad is gesneuveld.
 
Aannemers van het stobben frezen en verwijderen van de bovenlaag bekijken het gebied waar ze binnenkort aan de slag gaan (zodra de bomen zijn verwijderd).
 
 
Gebied van de linker A op de kaart hierboven. Alleen de bomen op de heuveltjes zijn gespaard.
Zwaar gehavende boom.
Opslag van verwijderde bomen nabij kruising "Slotleane / Mjûmsterwei".
Deze en de foto hieronder zijn van kerstwandeling 2004.

Bomen langs dit pad zijn gekapt.

De bomen rechts op de foto zijn verdwenen, behoudens een enkele boom langs het pad zelf.
   
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 21-10-2006 23:21