kap4
Home ] Up ]

 

Boskap natuurgebied oostelijk van Bakkeveen ('t Mandefjild)
28 & 21 oktober 2006

  • klik hier 10 & 11 november
  • klik hier 3 november
  • Eerdere impressies omtrent voortgang: klik hier.

Hieronder foto-impressies van de voortgang (veelal wekelijks).

 

Voortgang bomenkappen per 10 & 11 november

De afvoer van boomstammen en takken in het gebied van StaatsBosBeheer is vrijwel ten einde. De aannemer heeft zijn werkzaamheden verplaatst naar het gebied van 't Fryske Gea, waar ook een gering aantal hectares aan bomen gekapt zal worden.

In bovenstaande kaart zijn de laatste 3 weken alle gebieden "E" gekapt en grotendeels ontruimd. Het frezen van het terrein en afvoer van de humusrijke laag moet nog beginnen.

Vrijdagochtend 10 november: het materieel staat klaar.
Deze bomen zullen worden gekapt.
Allemaal met een oranje stip op de schors.
Langs het rolstoelpad aan de zijde van de heidevlakte.
 
Zaterdagmiddag: de afvoer van gekapte bomen is nog in volle gang. De aannemer uit Eext schijnt wat achter op de planning te lopen, waardoor er ook op zaterdag wordt doorgewerkt.
Vervoer van gekapte bomen naar de verzamelplaats in de duinen.
De verzamelplaats in de duinen waar takken en bomen worden versnipperd voor de elektriciteitscentrale in Lelystad.
Vanaf de duinen het doorzicht naar de heidevlakte nu de bomen verwijderd zijn..
 
Kipwagens met houtsnippers verlaten het natuurgebied.
Overladen in vrachtwagens op de parkeerterreinen.
Vanaf de uitkijktoren is er (wat) meer zicht op de heide vlakte. Eigenlijk staan vlak bij de toren nog enkele te hoge bomen.....
Verzamelplaats van de takken en bomen in de "duinpan".
Een houtversnipperaar die boomstammen aankan tot 60 cm (aldus de medewerker van de aannemer). Boomstammen worden gewoon naar binnen getrokken en komen als snippers door de blaaspijp naar buiten.
 
Aanvoer van gekapte bomen.
 
Tja, heel andere activiteiten op deze locatie dan normaal.
    

Voortgang bomen kappen per 3 november
Een rondje bos met boswachter Kees van Son

Eind oktober is er een storm over Noord-Nederland getrokken.
Door de veel verwijderde bomen krijgen de bomen aan de nieuwe rand van het bos het zwaarder te verduren dan voorheen.
Omgewaaide boom.
Aan de onderzijde zijn de verschillende grondsoorten goed te zien.

Volgens boswachter Kees van Son hebben de bomen redelijk diep geworteld.

Deze boom stond zo stevig dat ze halverwege geknakt is door de harde wind.

Uiteindelijk is de "stormschade" geweldig meegevallen.

Kees van Son stelt de leeftijd van de bomen (ongeveer 25 jaar) vast door het tellen van de ringen.
Al wandelend komen we een groepje medewerkers van de aannemer tegen die zitten te schaften op vrijdagochtend 3 november.
5 jaar geleden heeft SBB ook een terrein geplagd en de humusrijke laag afgevoerd. Zo ziet het terrein er nu uit.

De ontboste terreinen zullen ook worden "geplagd"; deze humusrijke grondlaag zal worden afgevoerd. Deze fase van het project moet in feite nog worden opgestart.

De laatste houtstapels belemmeren het uitzicht.
Enkele ex-bospercelen bevatten redelijk diepe greppels. Deze greppels (eigenlijk sloten) zullen worden gedicht.
Eerst bos en nu helemaal open: het heeft wel iets.
De terreinomstandigheden worden steeds zwaarder.
 
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 11-11-2006 23:13