kap6
Home ] Up ]

 

Boskap natuurgebied oostelijk van Bakkeveen ('t Mandefjild)
10 maart 2007

De boskap begon medio herfst 2006 onder goede omstandigheden: de bodem was droog. Maar in januari, toen zou worden begonnen met het verwijderen van de humusrijke laag, kwam de vertraging. Het werd steeds lastiger door de vele regen. Ongeveer 50% van het gebied lijkt momenteel "geplagd".

Hieronder een impressie van zaterdagmiddag 10 maart 2007 in het kapgebied. Zondag 11 maart (de eerste mooie dag, 14 graden) zullen vele wandelaars rechtsomkeert hebben gemaakt of natte voeten hebben overgehouden tijdens de wandeling.

Ingang bossen tegenover Slotleane (Mjûmsterwei).

Transport van houtsnippers heeft het pad danig kapotgereden.

Aan de groen route.

De humuslaag is verwijderd.

 
Geplagd gebied waar voorheen bomen stonden. Als je even niet bent geweest, ben je zo verdwaald .....
Nog een stukje van de groene route: voorheen een laantje met bomen aan weerszijden.
Kruising met "lange laan" (naar Allardsoog).
De lange laan. Langs de afrastering nog begaanbaar.
Ingang bij parkeerplaats aan de Nije Drintsewei.

Nauwelijks door te komen.

Hier moet de bovenlaag nog worden verwijderd.
De oorspronkelijke sloten zijn na de houtkap schoongemaakt en zullen worden gevuld met de zelfde zandlagen als de omgeving.
Op de scheiding van StaatsBosbeheer en 't Fryske Gea. De alternatieve rode route staat onder water. Passage via het "verboden" kapgebied van Staatsbosbeheer is noodzakelijk.
De blauwe route onder water (zie bankje) en ook geblokkeerd door een omgewaaide naaldboom.
De natuur "ijsbaan" van Bakkeveen. Eindelijk deels met water gevuld. Rechts achter nog net zichtbaar "de duinen".
Het vorig jaar aangelegde  mindervalidenpad van 't Fryske Gea staat her en der onder water. Hier aan de oostzijde met ongeveer 15 cm water (op zaterdag 10/3). Voetgangers moeten een ommetje door de naastliggende heuvels maken om droge voeten te houden.
   
   
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 11-03-2007 19:50