straat_regels
Home ] Up ]

 

 S t r a t e n v o l l e y b a l - 2 0 0 5

Dit jaar voor de 17e keer stratenvolleybal. Dinsdag 21 juni en Vrijdag 24 juni, aanvang steeds om 19:30 uur op het voetbalveld.

De regels voor deelname volwassenen toernooi:

 • 1 of meer teams per straat (of buurt). Er kunnen alleen gemengde teams meedoen, waarbij maximaal 4 heren tegelijkertijd in het veld mogen zijn opgesteld (dus minimaal 2 dames).
 • Er wordt in 2 klassen gespeeld: wedstrijdklasse en recreatieklasse. Meldt een team dat is geplaatst in de wedstrijdklasse zich niet aan, dan komt hiervoor het hoogst aangemelde team uit de recreatieklasse in aanmerking.
 • Alle wedstrijden worden geteld via het rally-point systeem. Dus elke keer "bal aan de grond" is een punt, ongeacht of je wel of niet opslag hebt.
 • mensen van buiten Bakkeveen mogen met die straat meespelen, waarin ze het laatst gewoond hebben. Dus ontmoet elkaar weer tijdens stratenvolleybal !!
 • de toernooikommissie kan toestemming geven straten samen te voegen bij bijv. een tekort aan spelers.
 • deelnemers mogen niet meer op de basisschool zitten (zie onderstaand regels voor de basisschooljeugd).
 • de teams wordt verzocht steeds in dezelfde samenstelling te spelen.
 • opgave moet plaatsvinden bij de voor die straat aangewezen contactpersoon en dus niet rechtstreeks bij de toernooi-kommissie.
 • scheidsrechters en tellers moeten geleverd worden door de teams die op dat moment niet spelen.
 • de deelnamekosten zijn slechts €12,-- per team. Dit bedrag moet op de eerste wedstrijdavond worden voldaan bij de toernooileiding.
 • de deelnemers krijgen ongeveer 1 week voor aanvang via de contactpersoon bericht omtrent wedstrijdrooster en poule-indeling.


S t r a t e n v o l l e y b a l 2 0 0 5

 • Vrijdag 24 juni in Dúndelle: vanaf 21:45 uur
 • Muziek voor jong en oud
 • Prijsuitreiking
 • Uitslag verloting

Na afloop van de wedstrijden op 24 juni (de slotavond) is in Dúndelle gezellige muziek voor jong en oud !! Rond 23 uur vindt de prijsuitreiking plaats. Hoofdprijs: luchtballonvaart vanuit Bakkeveen.

 

 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster [email protected]                        bijgewerkt: 22-06-2005 20:55