FvdVelde_4
Home ] Up ]

 

Deel 4:  de afbraak en bezwaar ?!?!

(foto's Willem Dolstra)

Onderstaande foto geeft een nog staande muur weer aan de achterzijde van het gebouwen complex van F. van der Velde. Deze muur maakte deel uit de de koel en diepvries cellen. Vanaf de straat is deze grote losstaande muur niet te zien geweest.

Op deze foto is een schadepost te zien. Tussen 19 augustus en 2 september 2000 zijn tijdens de afbraak deze stalen spanten door onbekenden  omgegooid.De spanten hebben een lengte van 25 meter en een hoogte van 70 cm. De spanten stonden gereed voor transport naar Polen. Maar nu zijn ze verbogen en niets meer waard. In dezelfde periode werd er ook een hoeveelheid koper en grijze installatiekabel ontvreemd. In totaal loopt de schade in de 10-duizenden guldens.
Onderstaande en de rechtse foto laten de vorderingen van de afbraak aan de voorkant zien. De showroom en achterliggende kantine en kantoren zijn grotendeels verwijderd. (eind september 2000)

En dan de nieuwbouw. De toegangsweg tot de nieuwe "Van der Velde" woonwijk zou volgens de plannen van de gemeente tussen deze bomen door moeten lopen (ongeveer midden tussen de zwarte en witte auto in).
In het dorp waren al vele discussies of de kruising met de Foarwurkerwei (de doorgaande weg) niet te gevaarlijk zou worden. 
Na vele discussies had niemand een formeel bezwaar ingediend. Maar bewoners aan de overzijde van de vaart hebben besloten toch een bezwaarschrift in te dienen. Het echtpaar Hoogenboom/Van Brussel heeft voornamelijk bezwaar tegen het kappen van een groot aantal bomen en de plaats van de ontsluitingsweg.

De gemeente is geen voorstander van verplaatsing van de straat naar het noorden tegenover de uitgang van de Merskekamp.  Maar ook hier hebben (andere) bewoners bezwaren doordat vooral tijdens donker men geconfronteerd  zal worden met de lichten van vertrekkende auto's uit de woonwijk aan de overzijde van de vaart. Ook de gemeente zou er dan een bouwterrein bij inschieten.  

Situering van de uitgang tegenover de Merskekamp geeft voor de (verre) toekomst betere mogelijkheden om tot een goede ontsluiting van Bakkeveen te komen: het lokale verkeer richting Drachten kan dan het centrum mijden.[september 2000; begin januari 2001 is nog niet duidelijk hoe het recht z'n loop zal hebben]. Lees op pagina_9 voor het vervolg op de bezwaren.

 

klik hier voor vervolg.

 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster [email protected]                        bijgewerkt: 24-07-2006 14:26