/FvdVelde_9
Home ] Up ]

 

De terreinen zijn zo ongeveer leeg en gereed om bouwrijp gemaakt te worden (begin februari 2001; zie ook de foto's op de voorgaande pagina's). De verkoop van bouwpercelen is ondertussen in volle gang.
Maar hoe zal de inrichting exact worden ?? 

Het nieuwe bestemmingsplan ligt ter inzage. Vooral de verkeerssituatie is in de bestaande plannen verre van optimaal. Hieronder de start van een actie om de gemeente op andere gedachten te brengen.

 

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland

Postbus 10000

9244 ZP Beetsterzwaag

Van 12 februari 2001 tot 12 maart 2001 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Bakkeveen-De Singels” ter inzage en is er gelegenheid om zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken bij de gemeente. Het plan voorziet in een dorpsuitbreiding van ongeveer vijftig woningen op het voormalige Van der Velde-terrein. De toegangsweg tot de nieuwe woonwijk loopt volgens het plan langs Food Planet De Kolk  aan de Foarwurkerwei.

De verkeerssituatie langs de Foarwurkerwei richting De Brink is gevaarlijk en onoverzichtelijk. Parkerende auto’s rond het cafetaria  zorgen vaak voor verstoppingen. De komst van een Alpenrestaurant in het voormalige restaurant de Vijfsprong maakt dat er nog meer auto’s  zullen parkeren op en om De Brink dan thans het geval is. De aanleg van de toegangsweg tot de nieuwe wijk zo dicht bij De Brink verscherpt deze problematiek nog meer. Daarom moet die toegangsweg tot de nieuwe wijk verplaatst worden. Daarmee wordt ook de mogelijkheid open gelaten om later via een brug een verbinding te maken tussen de nieuwe wijk en de dorpskern aan de overkant van de vaart.

Ik dring daarom aan op verplaatsing van de toegangsweg tot de nieuwe wijk in westelijke richting.   

 

Naam

Adres

Handtekening

 

 

 

 

 

 

 

 

Door nu te tekenen maakt u dit standpunt kenbaar aan de gemeente. Wanneer de gemeente niet bereid is het bestemmingsplan aan te passen, zal mede op basis van uw handtekening een bezwaarprocedure worden ingesteld.

 

klik hier voor vervolg.
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster [email protected]                        bijgewerkt: 24-07-2006 14:26