1_april
Home ] Up ]

 

maquette_1
maquette_2

Maquette van kabelbaan te bezichtigen
(de 1 april grap van 2001)

Op de link maquette_1 de voorbereidingen en maquette_2 de zondagochtend.

Het gonst al enkele weken van de geruchten in Bakkeveen. Een kabelbaan: komt die er wel of niet ? De plannen blijken al in een vergevorderd stadium. De maquette is binnenkort te bezichtigen.

Een aantal ondernemers van Bakkeveen heeft de koppen bij elkaar gestoken. De verkeersproblematiek rond het centrum van Bakkeveen levert volgens de bevolking veel problemen op als begin juni de nieuwe Poiesz supermarkt wordt geopend. Daarnaast hebben de nieuwe woonwijk "De Singels" en het nieuwe restaurant Jodel Lowina (v/h De Vijfsprong) natuurlijk ook geen positieve invloed op het verkeersbeeld. 

Het doel van de ondernemers is om een kabelbaan aan te leggen van een terrein naast de Poiesz supermarkt naar het andere einde van Bakkeveen: het Doolhofpark. In overleg is recent besloten het traject van de kabelbaan om te leggen. Oorspronkelijk zou de Mjûmsterwei gevolg worden, maar volgens de nieuwste inzichten zal de kabelbaan via het Ankerplak gaan lopen (onderstaande schetsen zijn dus niet meer actueel). Dan krijgen ook de ouderen een goede mogelijkheid snel en vooral veilig hun boodschappen bij de nieuwe Poiesz te doen. En wat ook heel belangrijk is: de recreatieve impuls zal zodanig groot zijn, dat de exploitatie "goed rond te krijgen is", volgens 1 van de ondernemers.

De gemeente heeft het ontwerp plan positief beoordeeld. Rond deze tijd zal de vergunning formeel ter inzage worden gelegd. De gemeente heeft de ondernemers evenwel gevraagd maximale openheid te betrachten in de plannen. Daartoe is de laatste weken een maquette gemaakt waarop het tracé van de kabelbaan is uitgezet. Ook is daarbij aangegeven welke woningen knelpunten opleveren en waar de overlast het grootst zou kunnen zijn.

Probleem was evenwel op korte termijn een goede locatie voor de plaatsing van de maquette te vinden. Maar bouwbedrijf Van der Veer bracht uitkomst: ze zijn zo ver gevorderd met de bouw van de nieuwe supermarkt dat er in het weekend de maquette voor het publiek kan worden gepresenteerd. Omdat er eerst nog opruimwerkzaamheden moeten worden verricht, zal de maquette te bekijken zijn a.s. zondag van 10 tot 12 uur in de nieuwe Poiesz supermarkt.

Hieronder een aantal animaties en echte plaatjes van de nieuwe kabelbaan in Bakkeveen. De verwachting is dat ondanks enige overlast, de bevolking toch weinig bezwaren tegen de kabelbaan zal hebben en de vergunningen snel rond zullen komen.

 

 

 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster [email protected]                        bijgewerkt: 09-04-2006 15:32