nij_begjin
Home ] Up ]

 

De Bakkeveenster Jn  2001zaterdag 24 november 

Onderdeel
: toneel

Toneelvereniging Nij Begjin had een eenakter op het programma. Men had gekozen voor een niet alledaags stuk. Het ging over ene Klaes of zo maar wat men hier nou precies mee wou zeggen werd aan eigen fantasie overgelaten. Verder kunnen wij u hier dan ook niets over vertellen. Het was wl duidelijk dat er ook hier een jong talent was opgestaan.  

Het stuk is geschreven door Slavomir Mrozek en in het Fries vertaald door Abe Tuinman. 

Acteurs:
Pake: Appie IJbma
Pakesizzer: Martine Rinsma
Eachdokter: Ronald Fokkema

Regy: Eppie Pera en instekster: Gerda IJbma

Hieronder een aantal beelden uit de eenakter. De voor de "pakesizzer" was dit het eerste optreden.

 

Hieronder een overzicht van de zaal na het laatste optreden van de Wldklank om ongeveer kwart over elf. Niet iedereen kon zitten; sommigen trokken zich terug in het caf. 

Ook kwam er gedurende de avond nog een heks op bezoek. Ze bleek de weg in het doolhofpark helemaal kwijt te zijn geraakt. Al dwalend was ze in Dndelle terecht gekomen. 

Gelukkig werden er later op de avond enkele durfals bereid gevonden haar naar de eigen behekste doolhofpark omgeving terug te brengen.

 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster [email protected]                        bijgewerkt: 09-04-2006 15:33