schapen
Home ] Up ]

 

Zondagavond 8 juli 2001 in de omgeving van de Slotsingel / Bakkeveen:

Operatie "Schapen-tour de Singel"

Tegen 20 uur is er veel opwinding aan de Slotleane (eind Slotsingel). Mensen op fietsen, 2 te paard en rennende personen in een weiland. Volgens omstanders wordt hier operatie "schapen tour de Singel" uitgevoerd.

Het blijkt dat ongeveer 250 schapen en lammeren naar een centrale opvangschuur gedreven moeten worden om verzorgd te worden (o.a. klauw controle). Omdat deze schapen totaal niet gewend zijn om gedreven te worden, is er heel wat deskundigheid en geduld noodzakelijk om de dieren de goede kant op te krijgen. 

Reden van deze operatie is uiteindelijk te wijten aan de MKZ epidemie. Daardoor konden de schapen niet eerder naar elders getransporteerd worden (en verkocht).

Want als er 1 schaap over de dam is, volgen er meer. Maar als dat de verkeerde dam is, dan wordt het natuurlijk een chaos. Daarom is alle familie, buren, vrienden, kennissen en aanwonenden verzocht langs de route te assisteren.

Lees verder de tekst bij de foto's.

Het bijeendrijven van de schapen met 6 personen heeft nogal wat voeten in de aarde. De schapen willen natuurlijk niet allemaal dezelfde kant op. En je komt erachter dat ze snel kunnen lopen. Eindelijk zijn ze bijelkaar.

 

Het is gelukt. Op een enkel ontsnapt schaap na, zijn ze hier op het zandpad richting Slotleane.

 

 

Al fietsende is deze foto gemaakt, daarom waarschijnlijk wat wazig. Maar hier is het tour peloton nog redelijk compleet en op weg richting schuur.

 

Even stoppen om ook de langzamere schapen de tijd te gunnen weer bij te komen. Er is nog ruim 1 kilometer af te leggen. De foeragering (biks) in de emmers is nep en wordt alleen als lokaas gebruikt.

 

De doorkomst van een groep iets over de helft op het fietspad vlak achter de bebouwing van Ecofeen.

 

Om 17 minuten over 8 is de voorhoede bijna "thuis". Hier "tete de la course" van de 250 4-voeters te hoogte van huize "Boszicht" aan de Weverswal. 

 

Arrivé. 
Eigenlijk had 't Fryske Gea een kijkje moeten komen nemen. Binnenkort komt er een schaapskudde op de heide van Bakkeveen en Allardsoog. Had de toekomstig schaapherder alvast de kunst af kunnen kijken.
Met 3 minuten achterstand gaat de laatste groep van de 250 schapen het erf op, gevolgd door nog een ploeg begeleiders. Voorzover bekend zijn er onderweg geen ontsnappingen geweest. Op de achtergrond de bezemwagen.
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster [email protected]                        bijgewerkt: 22-04-2006 23:30