Opening VVV
Home ] Up ]

 

Opening V.V.V.-kantoor
(4 juni 2004)

Hieronder een korte foto impressie van de opening van het V.V.V.-kantoor te Bakkeveen naast de Slotplaats. Aan het eind van de pagina staat het officiŽle persbericht.

Klik hier voor foto's van de verbouwing van het koetshuis tot V.V.V.-kantoor.

klik hier voor de VVV-pagina.

 

Eerst werd er een "rondje dorp" gedaan.

De dorpsomroeper te paard voorop ......

Het rijtuig met op de achterbank gedeputeerde Mulder en voorzitter V.V.V. Jan Willem Russchen (niet zichtbaar). Een 10-tal V.V.V.-vrijwilligers volgt op de fiets.
De stoet op de oprijlaan van de Slotplaats.
Aangekomen bij de Slotplaats.
Toespraken van wethouder Hoen en de directeur van Natuurmonumenten voor de Slotplaats.
Alle genodigden wandelend op weg naar de opening van het V.V.V.-kantoor
Het openen van de houten wand gaat nog redelijk vlot.
Gedeputeerde Mulder moest er nog even stevig aan trekken om de deur te kunnen openen. Wethouder Hoen moedigt in ouderwetse kledij ("geleend") gedeputeerde Mulder aan.
Eerst verkleed als nonnen brengen de medewerkers vocaal en muzikaal een passend openingslied ten gehore. Later werden de kappen afgedaan en werd verder gezongen als toerist.
Een grote schare luisteraars naar het lied van de V.V.V.-medewerk(st)ers.
V.V.V.-voorzitter Jan Willem Russchen heeft zojuist tijdens zijn openingstoespraak meegedeeld dat het V.V.V.-kantoor van Bakkeveen een officieel zelfstandig kantoor is. Men kan eigen beleid maken en is geheel onafhankelijk.
12 van de 15 vrijwillig(st)ers van de V.V.V.

Openingstijden in de maanden juli en augustus:
alle dagen van 10-12:30 uur en 13:30-16 uur. Echter: gesloten op zaterdagmiddag en zondagochtend.

Voor- en naseizoen:
ma-vr: 10-12 en 14-16 uur
zo: 13:30 - 16 uur.

Vrijdag, 4 juni, was de officiŽle opening van het nieuwe VVV kantoor in het Koetshuis achter De Slotplaats. Naast de vele bloemen en een aangeboden High Tea voor alle medewerkers en het bestuur werden we ook nog gelukkig gemaakt met een spiksplinternieuwe computer met alles er op en er aan, een gezamenlijk cadeau van vier Bakkeveenster campings. Inmiddels zijn ook de archeologische vitrines bijna geheel ingericht en is een DVD presentatie geÔnstalleerd.
Nu het officiŽle programma achter de rug is, gaan wij ons concentreren op de a.s. OPEN DAG. Deze is vastgesteld op zaterdag, 3 juli a.s. Noteer deze datum al vast in uw agenda want wij zijn van plan er iets speciaals van te maken voor groot en klein. Houd eind juni de Woudklank (en www.bakkeveen.nl ) in de gaten.

De Vrijwilligers van VVV Bakkeveen

klik hier voor de V.V.V.-pagina.
Koetshuis de Slotplaats officieel geopend
 (persbericht Natuurmonumenten)

Vrijdag 4 juni 2004 is na een ingrijpende verbouwing, het koetshuis op het landgoed de Slotplaats van Vereniging Natuurmonumenten in Bakkeveen, officieel geopend. De opening vond onder grote belangstelling plaats en werd verricht door gedeputeerde Mulder. Het koetshuis huisvest van nu af aan het nieuwe V.V.V.-kantoor, een archeologisch steunpunt en een bijzondere ontvangstruimte. De verbouwing is uitgevoerd in opdracht van eigenaar Natuurmonumenten met financiŽle hulp van de provincie Frysl‚n, de gemeente Opsterland en de EEG.

In oude luister hersteld
Natuurmonumenten heeft het landgoed de Slotplaats in 1997 met financiŽle steun van haar leden aangekocht. Natuurmonumenten wil het gebied zoveel mogelijk in oude luister herstellen. De voormalige sterrenschans is inmiddels gerestaureerd en momenteel wordt er gewerkt aan het herstel van de slenken en dobben in het bosgebied. Het voormalige landhuis is ingericht als theeschenkerij en is een uitvalsbasis voor wandelingen in het natuurgebied geworden. In de toekomst zullen het huis, de tuin en het park rondom het huis, nog een ingrijpende opknapbeurt krijgen. In dit geheel van maatregelen past ook het herstel van het koetshuis. Dit gebouw stond al enkele jaren leeg, nadat het nog enige tijd als jachthut gebruikt werd.

Multifunctioneel
Natuurmonumenten heeft voor het koetshuis een herstelplan gemaakt, waarin zowel de historie van het pand, als de bruikbaarheid centraal stonden. Het gebouw is intern in twee delen opgesplitst. De ene helft staat in dienst van de informatievoorziening aan de bezoekers van Bakkeveen. Het is een toeristisch servicepunt en kantoor van de VVV-Bakkeveen en een Archeologisch Steunpunt, dat informatie biedt over de prehistorie en de eerste boeren in het gebied. Deze informatie over de geschiedenis van Zuidoost Friesland, sluit aan bij de reeds eerder ontwikkelde toeristisch-archeologische TRAP-route.
De andere helft van het gebouw wordt gebruikt als ontvangst- en vergaderruimte en als vertrekpunt voor excursies van Natuurmonumenten.

Vrijwilligers
Het V.V.V.-kantoor wordt bemenst door vrijwilligers uit Bakkeveen. Voor hen was de verhuizing van het oude kantoor in het dorpscentrum naar het landgoed de Slotplaats nog een hele stap. Om die stap wat kleiner te maken heeft Natuurmonumenten er voor gezorgd dat het gebouw goed zichtbaar is vanaf de Foarwurkerswei en dat bezoekers makkelijk naar binnen kunnen stappen. Hiervoor zijn struiken en bomen gesnoeid en paden met zand verbeterd. Achteraf is het de vrijwilligers dan ook reuze meegevallen. De ligging lijkt tot een grotere aanloop te leiden en de reacties van de bezoekers, zijn tot nu toe zeer positief.

Financiering
De verbouwing van het koetshuis heeft zo'n Ä180.000 gekost. De Europese Commissie betaalde Ä90.000 (POP-subsidie), Natuurmonumenten Ä45.000, provincie en gemeente elk Ä 22.500. De verbouwing en inrichting van het koetshuis laat zien hoe de constructieve samenwerking van diverse partijen tot een mooi resultaat kan leiden.

 

 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster [email protected]                        bijgewerkt: 08-06-2004 21:41