kap5
Home ] Up ]

 

Boskap natuurgebied oostelijk van Bakkeveen ('t Mandefjild)
2 en 3 maart 2007

Op het land van een naburige landbouwer wordt de humus rijke grond afkomstig van het ontboste gebied tijdelijk opgeslagen. Foto's van 2 en 3 maart 2007 (foto's: Martijn van der Vaart)

 

Het verwijderen van de humus rijke laag.

Op de foto in de duinen, vlakbij Bakkeveen.(gebied Fryske Gea).

Onderstaande foto's hebben betrekking op het "afplaggen" van het grotere ontboste gebied van Staatsbosbeheer (15 ha.).

Links de uitrit uit het bos en rechts verderop voor het grondtransport.
Tegen de bruine bosrand de lange aarden wal (achter de machines; wat moeilijk zichtbaar).
De inrit naar de grondopslag vanaf de Nije Drintsewei.
De rijplaten beginnen al wat te roesten. Dit betekent dat het grondtransport al een aantal dagen stilstaat. Wachten op beter weer.
 
 
Deze dumpers staan al een aantal dagen stil: wachten op droger weer.
 
Van grotere afstand zie je de omvang en hoogte van de "heuvel" pas goed.
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 05-03-2007 21:09