Belvedere
Home ] Up ]

 

opening
afbouw_2
afbouw
top_bereikt
onderbouw
fundatie

Belvedčre Bakkeveen

  • De officiële opening en start projekt "Keunsttoer". klik hier (22-07-2005)

  • De eerste oplevering van de Belvedčre heeft plaatsgevonden. klik hier (25-02-2005)

  • klik hier voor de tweede fase van de afbouw: oplossing in zicht ! (10 februari 2005)

  • klik hier voor de problemen met de toren (maar ook uitzicht foto's)

  • Klik hier voor de afbouw (30 oktober 2004 + 20 november 2004)

  • Klik hier voor top-bereikt (2 oktober 2004 en 10 oktober 2004)

  • klik hier voor de onderbouw (26 september 2004)

  • klik hier voor de fundering (17 juli 2004)

Op de valreep voor de bouwvak-vakantie werd de eerste paal geslagen voor de belvedčre: vrijdagmiddag 23 juli om 13:30 uur. Hieronder een impressie van de officiële start van de bouw.

Naar verwachting zal de 23 m hoge toren vanaf medio oktober november maart voor het publiek toegankelijk zijn (gratis).

 
Een ontwerpfoto van de nieuwe belvedčre.

Het ontwerp roept diverse reacties op, na een mogelijke aanvankelijke aarzeling is vrijwel iedereen positief.

Het is weer eens wat anders dan traditionele "dichte koker".

Initiatiefnemer en projectontwikkelaar van de belvedčre Evert Wilstra geeft tijdens de openingstoespraak voor genodigden aan welke horden moesten worden  genomen om de uitkijktoren te kunnen realiseren.

 

Burgemeester van Opsterland, Sicko Heldoorn zal de symbolische start van de bouw geven.
Waarom is de burgemeester van Opsterland, Sicko Heldoorn, wel gevraagd voor het eerste-paal-slaan en niet CDK van Fryslân Nijpels of minister Veerman, van de plattelandssubsidies voor deze uitkijktoren, of directeur Ultje Hosper van It Fryske Gea, deelnemer in het project?" zo vroeg Heldoorn zich af.
Volgens eigen zeggen was híj uitverkoren tot het eerste-paal-slaan van de Belvedere te Bakkeveen omdat hij een zoon van de timmerman is en het risico dat er iets mis kan gaan daarmee het kleinste is ...

Hij stroopt de mouwen al op.

Eerst de paal de grond in.

Totale projectkosten:
€ 153.830

Bijdragen:
POP €32.146
SGB €57.686
Gem. Opsterland €16.875
Prov. Budget Toerisme en Recreatie €12.500
Fryske Gea €9.375
Particulier €25.248

Op de achtergrond de fotograaf van de Leeuwarder Courant.
Sicko Heldoorn slaat de spijker op z'n kop.
Applaus voor de timmermanskunsten van Heldoorn.
De burgemeester geeft in zijn toespraak aan dat samenwerking tussen natuurorganisaties en ondernemers tot voor alle partijen positieve ontwikkelingen kan leiden. Het project van Evert Wilstra in Bakkeveen is daar een goed voorbeeld van.
Na afloop van de plechtigheid stormen de media af op de key-persons. Links interviewt Omrop Fryslan-TV Evert Wilstra en rechts wordt burgemeester Heldoorn door de regionale radio geďnterviewd.
 

De belvedčre zal vanaf medio oktober 2004 GRATIS voor publiek toegankelijk zijn.(blijkt wat later te worden).

 

 
klik hier voor een impressie van het plaatsen van de fundering en de verdere bouw  
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster [email protected]                        bijgewerkt: 23-07-2005 21:31