bos_2
Home ] Up ]

 

Nieuwe Picknick tafel geplaatst

Woensdag 24 juli 2002 is er nabij het fietspad langs de Beakendyk in het landgoed "De Slotplaats" een picknick tafel geplaatst. Het is op het terrein tot waar enkele decennia geleden nog een boswachterwoning stond; naast de rododendrons en vruchtboom. De picknick tafel is gesponsord door loonbedrijf Gebr. Kok uit Bakkeveen.

Droge voeten

Natuurmonumenten: Om te voorkomen dat de waterstand te veel stijgt en delen van het bos te nat worden, zullen er enkele stuwen worden geplaatst. Hiermee kan de hoogte van waterstand worden geregeld. Het stijgen van de waterstand in het bosgebied zal ook niet ten koste gaan van het wandelplezier van de bezoekers. Paden die te nat worden zullen in de toekomst worden verlegd of opgehoogd.
Vooral het gebied ten westen van camping De W‚ldsang was slecht toegankelijk in natte jaargetijden. Op onderstaande foto's is te zien welke maatregelen Natuurmonumenten heeft genomen om het bos ter plaatste toegankelijk te houden.[voorjaar 2001].

Het pad liep aanvankelijk midden over de foto van beneden naar boven. Nu is het pad naar rechts gelegd. (De camping is aan de linker zijde (niet zichtbaar)). Op een hogere rug zijn bomen omgezaagd. Nog wel een beetje gevaarlijk door de boomstammetjes bij donkere weersomstandigheden.
Een van de 2 bruggetjes in het nieuwe pad. Om dieper het bos in te kunnen, zijn vanaf de bruggetjes afslagen gemaakt.
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 26-07-2003 19:38