bosherstel
Home ] Up ]

 

bosherstel_2

Terug naar natuurlijk Bos op landgoed De Slotplaats.

Vereniging Natuurmonumenten is medio januari 2003 met werkzaamheden in het bos van de Slotplaats bij Bakkeveen begonnen. Op diverse plaatsen zullen naaldbomen worden omgezaagd zodat er open plekken ontstaan. Het doel hiervan is om het bos gevarieerder te maken. Door in 2003 en 2004 wat intensiever in het bos in te grijpen, kan het onderhoudswerk de 10 jaren daarna tot een minimum beperkt worden. Hierdoor worden ook de wandelpaden minder beschadigd.

Uiteindelijk zal het 50 jaren duren voordat een groot deel van het bos geheel tot natuurbos omgevormd zal zijn. Dat wordt dus ongeveer het jaar 2050.

Uitheems naaldbos
Het bos op de Slotplaats bestaat grotendeels uit aangeplant uitheems naaldbos. De meeste bomen zijn van dezelfde leeftijd en soort. Daardoor komt er weinig licht op de bodem en is er weinig ruimte voor hier van nature thuishorende planten als bosbes, dalkruid en varens. Ook het aantal diersoorten dat in deze monotone naaldbossen leeft, is beperkt. Hier en daar op de Slotplaats zijn er plekken met inheemse bomen zoals eik, berk, beuk en grove den. Uit inventarisaties blijkt dat hier veel meer planten- en vogelsoorten voorkomen.

Meer ruimte voor natuurlijk bos
Natuurmonumenten wil op de Slotplaats de natuur meer ruimte geven. Dit gebeurt door het maken van een veertigtal open plekken. Daarbij worden met name uitheemse naaldbomen als fijnspar, sitkaspar, douglas en Japanse lariks verwijderd. Deze plekken zijn maximaal zo'n halve hectare groot en grenzen aan plaatsen waar al inheemse boomsoorten groeien. Op de open plekken kunnen de zaden van inheemse bomen en bosplanten opkomen en uitgroeien tot een nieuw bos.

Naaldbos verdwijnt niet
Het is niet de bedoeling dat het naaldbos van de Slotplaats verdwijnt. Ook op lange termijn zullen er sparren en lariksen blijven groeien, alleen wat minder dan nu. De werkzaamheden zullen voor 1 maart a.s. worden uitgevoerd om de broedende vogels niet te verstoren. Na afloop van de werkzaamheden zullen beschadigde paden hersteld worden.

Hieronder een foto-impressie van vrijdagmiddag 28 februari 2003. Ook in de herfst van 2003 en waarschijnlijk in 2004 zijn dergelijke taferelen in het gebied van de Slotplaats nog te zien.

Nabij 1 van de uitgangen van Landgoed "De Slotplaats". Het wat fijnere hout ligt gereed voor transport. Ondanks het zware verkeer is het pad hier goed begaanbaar.

 

Een open plek welke in november 2002 al is gecreŽerd. Duidelijk is de rabat structuur te zien:de grond ligt op ruggen met daar tussenin een greppel (die soms behoorlijk diep kunnen zijn). Op 28 februari 2003 ligt er nog ijs.

 

Transport van de meest, uitheemse boomstammen.

 

Ook dit pad kan de transporten nog redelijk goed doorstaan, maar er zijn (veel) slechtere stukken; dit door de natte omstandigheden (ondanks de lange droge periode).

 

 

 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 26-07-2003 20:18