bosherstel_2
Home ] Up ]

 

Terug naar natuurlijk Bos op landgoed De Slotplaats (2)
(begin september 2003)

Hieronder een foto-impressie van zaterdagmiddag 6 september 2003. Sinds enkele weken heeft Natuurmonumenten de werkzaamheden hervat voor het verhogen van de waterstand en het natuurlijker maken van het  bos.

In een gebied waar vorig jaar oktober/november (2002) alle naaldbomen zijn verwijderd, worden nu de zgn. rabatten ook weggehaald. Rabatten zijn kunstmatig (handwerk!) opgeworpen hogere delen in het landschap met daartussen greppels. De bomen werden op de hogere delen geplant, om te voorkomen dat ze verzuipen. Op de linkerfoto zijn de greppels nog te zien op een onderlinge afstand van naar schatting een meter of 8 a 10. De meest vruchtbare grond is al verwijderd. Op de rechterfoto op een achtergrond al een geŽgaliseerd deel. Ondanks de droogte staat in het midden van de langsgreppel al een beetje water.

 

Hier wordt de vruchtbare bovenlaag verwijderd.

 

 

Door de droge omstandigheden worden de wandelpaden door het intensieve transport nauwelijks vernield. Alleen de enigszins ronde van de paden vorm verdwijnt, waardoor er zich sneller waterplassen op de paden vormen.

 

Aan weerszijden van de Zwarte Singel is afgelopen weken weer druk naaldhout gekapt.
 

 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 23-11-2003 15:03