museum
Home ] Up ]

 

museum_2
museum_3

Natuurmonumenten verbouwt koetshuis Slotplaats (1)

Na enkele jaren van voorbereiding lijkt het er in 2003 toch van te komen: het koetshuis wordt archeologisch centrum. De vergunningen zijn aangevraagd (en verkregen) en ook de subsidies zijn rond. In de herfst wordt begonnen. Tevens wordt hier het V.V.V.-kantoor gevestigd.

Hieronder een artikel uit de Leeuwarden Courant van vrijdag 9 november 2001 en een foto van het huidige Koetshuis.

Plan minimuseum over archeologie Bakkeveen
 
BAKKEVEEN - Over de eerste boeren die Friesland binnentrokken is niet veel bekend. Dat moet veranderen, vinden een aantal instanties. Dankzij een archeologisch steunpunt, oftewel een minimuseum, in Bakkeveen moeten belangstellenden alles te weten kunnen komen over de mensen die de hunebedden bouwden en grafheuvels aanlegden.
 
De provincie, de gemeente Opsterland, de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea steunen het plan van provinciaal archeoloog Gilles de Langen. Opsterland wil voor de realisatie van het steunpunt en het uitzetten van toeristische routes een kleine 30.000,-- beschikbaar stellen, mits andere geldverstrekkers ook met subsidie over de brug komen.
 
De bedoeling is om het steunpunt te vestigen in het Koetshuis van De Slotplaats. Via documentatie en videobeelden krijgen de bezoekers een indruk van het leven in de nieuwe steentijd, de bronstijd en de vroege ijzertijd.
 
Een route voert de belangstellenden onder meer langs de net afgegraven Sterrenschans en de grafheuvels bij Allardsoog. Mochten de plannen doorgaan, dan wordt Bakkeveen het vierde archeologische steunpunt in Friesland, na Hegebeintum, Wijnaldum en Oude Biltzijl. Ook in Veenklooster wordt gesproken over de inrichting van een minimuseum.

Rond onderstaande "vervallen" Koetshuis annex jachthut wordt het archeologisch centrum opgebouwd.

Hierboven het koetshuis in oktober 2001
Wordt vervolgd ........... in de herfst van 2003.

 

En hier begin september 2003. De bouw is in volle gang.

 

  De dikke "zolder"-balken in het voormalige koetshuis zullen ook dienst doen in het archeologisch museum.
Klik hier voor vervolg  
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 28-09-2003 18:28