renovatie
Home ] Up ]

 

De Slotplaats

 

Restauratie DAK van de Slotplaats
Oktober - medio januari 2005/2006

Klik hier voor vorderingen per 14 januari 2006
Klik hier voor vorderingen per 27 november.
Klik hier voor vorderingen per 12 november.
Klik hier voor vorderingen per 29 oktober.
Klik hier voor vorderingen per 22 oktober.
Klik hier voor vorderingen per 15 oktober.

 

klik op bovenstaand logo voor meer informatie.

THEEHUIS DE SLOTPLAATS IN DE STEIGERS

Op maandag 10 oktober is er gestart met de renovatie van de landgoedwoning, dat al enkele jaren gebruikt wordt als theehuis. Na de werkzaamheden aan het theehuis zal Natuurmonumenten starten met het herstellen van belangrijke cultuurhistorische en tuinhistorische elementen op het landgoed. Zoals de zonnewijzer, de Burmaniazuil en de historische parkaanleg uit de tweede helft van de vorige eeuw. Met de renovatie van het theehuis en het tuinherstel zal het landgoed meer toegankelijk en aantrekkelijker zijn voor bezoekers. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de Europese Gemeenschap.

Historisch theehuis
In 1668 bouwde de familie Aylva een slot, het Blauwhuis genoemd. Dit Blauwhuis werd in 1838 afgebroken. In 1818 verrees achter het Blauwhuis een landgoedwoning, welke in 1920 verbouwd is tot de huidige vorm van het theehuis De Slotplaats. Vanaf deze week(begin oktober) staat het theehuis tot eind december in de steigers. Het dak krijgt nieuwe betimmering en dakgoten. Ook worden de pannen gereinigd, waarna de beschadigde pannen worden vervangen door identieke oude pannen. De klokkentoren wordt in zijn geheel van het dak gelicht en gerenoveerd. Als laatst wordt al het voegwerk nagekeken en worden de kozijnen voorzien van een nieuwe verflaag. Het theehuis is gesloten van begin oktober tot half januari 2005.

 

Zaterdag 15 oktober

Een hekwerk rondom de Slotplaats. Gesloten vanaf begin oktober tot eind 2005.
De achterzijde; deels in de middagzon en helemaal in de steigers.
De eerste activiteiten begonnen.
Het terugdringen van luchtvervuiling begint bij energiebesparing en het efficiŽnt gebruik maken van bestaande bronnen. Hiertoe plaatst Nuon een systeem waarbij het kwelwater wordt benut voor het doorspoelen van de vijf toiletten in het theehuis. In het bijgebouw, waar de VVV is gevestigd, plaatst Nuon een warmtepomp. Deze haalt 's winters warmte uit de bodem voor de verwarming van het gebouw.
[foto: Willem Dolstra]
Op deze en bovenstaande foto de aanleg van de warmtepomp. [foto: Willem Dolstra]
 

Onderstaande foto is van zaterdagmiddag 22 oktober 2005

 

De renovatie van het dak aan de voorzijde is begonnen. De dakpannen zijn verwijderd en voor een groot deel zijn de "panlatten" vernieuwd.
 

Hieronder zaterdag 29 oktober 2005

 

 

Hieronder zaterdag 12 november 2005

 


Vierhonderd gehad, nog 5600 te gaan. Bouwvakker Roald van de Boogaard uit Zuidvelde heeft een flinke klus aan het schoonmaken van de stok≠oude dakpannen van het theehuis op landgoed De Slot≠plaats in Bakkeveen. Het werk maakt onderdeel uit van een grootscheepse renovatie van het landgoed. Het theehuis, vroeger in gebruik als boerderij, is als eerste aan de beurt.
De pannen moeten stuk voor stuk onder handen worden genomen. Ze liggen al ruim honderd jaar op het dak en zijn bedekt met alg en mos. "Ik zit hier dus nog wel even", aldus Van de Boogaard. Het schoonmaken gebeurt op de steigers. Gewoon met een emmer water met een speciaal schoonmaakmiddel. En dan flink schrobben. "Vooral de pannen die aan de noordkant zaten zijn onvoorstelbaar groen. Daar ben je een hele tijd mee bezig." De goede exemplaren worden teruggelegd, de slechte vervangen.
De renovatie komt te laat voor het karakteristieke torentje op het dak, dat te sterk is aangetast door de tand des tijds.
Eigenaar van het landgoed, de Vereniging van Natuurmonumenten, heeft de toren onlangs provisorisch aan het dak verankerd om te voorkomen dat hij er bij harde wind af zou zwiepen. "Maar hij is echt niet meer te redden", aldus Jurgen Warner van bouwbedrijf Thijs uit Eelde. Het lood en de zink van de toren hebben te veel geleden. "En de vele vogels die er in huizen hebben ook hun sporen achtergelaten." De toren wordt binnenkort afgebroken. "En dan bouwen we hem opnieuw volgens de oude methodes op. Want hij hoort er echt bij." (uit Leeuwarder Courant van 11 november 2005)

 

De kwaliteit van de Klokkentoren laat veel te wensen over. Na een eerste onderzoek blijkt dat het houtwerk van het sierlijke ornament dermate is verrot dat het vervoeren naar een reparatie werkplaats beslist niet verantwoord is. Besloten wordt de restauratie dan maar op grote hoogte ter plaatse uit te voeren. "Hoe groter hoe mooier. het is een prachtige uitdaging," zegt Christian Mulder. De deskundige van het bedrijf Stetech uit Tinaarlo is belast met het in kaart brengen van de loden ommanteling van de klokkentoren. "We kijken vooral hoe alles in elkaar zit aan de hand van aantekeningen en foto's. Ook wordt een gedeelte van het lood van de uit een aantal buikige segmenten bestaande klokkentoren verwijderd. Nadat een restant van het lood is uitgelegd, kan het dienen als mal voor het maken van de vernieuwde constructie."
De bronzen klok is ondertussen verwijderd en voor restauratie opgestuurd naar een klokkenmakerbedrijf. Bram van Huizen van bouwbedrijf Thijs uit Zeyen kwam er na onderzoek achter dat de roestige pijpen die op sommige plaatsen achteloos door het dak steken, een onderdeel zijn van het open expansievat dat in een ver verleden behoorde bij een oliegestookt verwarmingssysteem. Het open vat, dat om druk aan te brengen toentertijd in de nok van het gebouw was aangebracht, bleek nog volledig in originele staat te zijn. Om warmteverlies en bevriezingsverschijnselen in een strenge winter tegen te gaan, was het watervat degelijk geÔsoleerd en afgedekt met houtwerk.

De achterzijden van de Slotplaats zonder toren. Hieronder een reportage van Willem Dolstra in de Woudklank van donderdag 10 november 2005.

De restauratie van het dak van de Slotplaats van de
stichting Natuurmonumenten is in volle gang. De herstelwerkzaamheden, die worden uitgevoerd onder leiding van architect Willem van der Salm uit Dwingeloo, brengen een aantal interessante aspecten aan het licht. Vooral het ontbreken van een beeltenis op de windvaan van de klokkentoren spreekt tot de verbeelding. Heeft het soms iets te maken van de legende van de Loden Haan? Van der Salm wil het ontwerp graag meenemen in de totale restauratie van de Slotplaats en doet een beroep op de oudere inwoners van Bakkeveen die hier mogelijk iets meer van weten.

De totale restauratie vraagt een diversiteit aan specialisme. In een gedeelte van de houten kapconstructie blijkt houtworm te zitten. De delen die door de gevreesde boktorkever zijn aangetast worden in zijn geheel vervangen. Lamon uit Tinaarlo, een bedrijf gespecialiseerd in bedrijfshygiŽne, buigt zich over dat vraagstuk. Volgens medewerker Huub Faro krijgt het totale houtwerk een oppervlakte behandeling met het houtworm bestrijdingsmiddel Deltha Metrin. Voorafgaande aan de definitieve behandeling wordt het houtwerk eerst met perslucht volledig stofvrij gemaakt.

[einde reportage Willem Dolstra]


Hieronder zondag 27 november 2005

 

 
Alle dakpannen liggen nog steeds op de steigers. Ook de toren is nog niet terug.
De Burmaniazuil (of Poppestien) is uit het Sterrenbos vlak achter de Slotplaats verwijderd. Alleen een paar stukken oude beton resten nog.

Waarschijnlijk binnenkort weer terug na de restauratie.

Het Sterrenbos; op de achtergrond de bomen van recreatiecentrum "De W‚ldsang".
 

Hieronder zaterdag 14 januari 2006

 

 
De achterzijde van de Slotplaats op zaterdag `4 januari. De meeste dakpannen zijn weer aangebracht. De koepel ontbreekt nog.
Voor meer foto's kijk verder bij "restauratie tuinen". klik hier.  
   
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 21-01-2006 19:00