Schans
Home ] Up ]

 

Reconstructie Schans Bakkeveen

In de herfst van 2001 en het voorjaar van 2002 is een oude, vrijwel onbekende Sterrenschans door Natuurmonumenten gerestaureerd. De Sterrenschans ligt vlakbij het geasfalteerde fietspad tussen de Duersw‚ldmerwei en de Beakendyk op bijna een kilometer van de Slotplaats verwijderd.

Plaatselijke historicus Jaap de Zee en Klaas Sikkema hebben midden jaren 90 de Schans ontdekt en bij de verantwoordelijke overheden en instellingen al pogingen ondernomen om herstel te bewerkstelligen. Nadat Natuurmonumenten in 1997 eigenaar van het landgoed was geworden, slaagden deze pogingen. Natuurmonumenten ging voortvarend aan de slag. En medio 2002 was de restauratie een feit.

De zeshoekige sterrenschans is waarschijnlijk een zogenaamde 'oefenschans' die dateert uit de 18e of 19e eeuw. Het vermoeden bestaat dat hij nooit een militaire functie heeft gehad en door de wiskundige Johann Hermann Knoop voor oefendoeleinden is aangelegd. De schans lag in een dicht naaldbos, dat grenst aan een voormalig ven. Door de begroeiing was hij voor wandelaars en fietsers nauwelijks te zien. Door de restauratie wordt de schans met het verwijderen van de bomen weer zichtbaar gemaakt. Ook wordt hiermee voorkomen dat omvallende bomen of hun wortelkluiten in de wallen, de oorspronkelijke vorm aantasten. Het wallenpatroon is hersteld door de wallen te verstevigen en de greppels uit te graven. In de toekomst zal de schans samen met het aangrenzende ven een aantrekkelijke open plek in het bos vormen.

Hieronder een korte impressie.

Bijgaande foto geeft het terrein aan waar de Sterrenschans moet liggen. Binnen enkele maanden zal dit terrein een metamorfose ondergaan en de schans tevoorschijn komen. [24 augustus 2001]
Eind september 2001 was het bos al verdwenen. Daarna kwam de moeizame klus om de schans te restaureren.

 

Overzicht van het gebied van de Sterrenschans begin augustus 2003; gezien vanaf het platform.

 

Uitleg over de schans nabij het platform. Fietspad langs de "Beakendyk" en dus de Sterrenschans.
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 05-08-2003 18:53