tuinen
Home ] Up ]

 

De Slotplaats

 

Herinrichting terreinen
rond Theehuys
(1e fase)
Start: januari 2006; gereed april 2006

  • [15-sept-2006]grondwatermeter: klik hier

  • herinrichting tuin/terrein gereed: klik hier

  • voortgang 14 april 2006: klik hier

  • voortgang 11 maart 2006: klik hier

  • voortgang 18 februari 2006: klik hier

  • voortgang 3 februari 2006: klik hier

  • voortgang 28 januari 2006: klik hier

  • voortgang per 21 januari 2006: klik hier.

  • start op 14 januari 2006: klik hier.

  • het ontwerp: klik hier. (=onderste deel van deze pagina)

De tuinen van theehuis de Slotplaats worden in oude luister hersteld. De lanen en het grachtenstelsel rondom het huis duiden op een geometrische aanleg uit de 18e eeuw. Rondom het theehuis zijn nog restanten van een waardevolle oude parkaanleg uit de vorige eeuw te ontwaren. Helaas is deze parkaanleg in de tweede helft van de vorige eeuw enigszins verwaarloosd. Natuurmonumenten wil zowel de cultuur- als de tuinhistorische elementen herstellen en bewaren. Daarnaast wil Natuurmonumenten het landgoed meer toegankelijk maken voor bezoekers.

Historische tuin
16 januari 2006 is aannemingsbedrijf Joost Visser uit Nijehaske gestart met de werkzaamheden voor tuinherstel. In deze eerste fase worden de omliggende grachten op het landgoed schoon gemaakt, de parkeerplaats opnieuw aangelegd en van eenvoudige verlichting voorzien. Tevens worden sierhekken aangebracht en een boomgaard aangelegd en ingeplant. Slechts een greep uit de vele herstelwerkzaamheden die Natuurmonumenten dit voorjaar zal afronden. Ook het koetshuis, waar de VVV Bakkeveen in 2003 haar intrek in nam, wordt rondom voorzien van bestrating van gebakken klinkers en wordt vanaf de parkeerplaats goed ontsloten door een nieuwe voetgangersbrug over de gracht. In de tweede fase gaat Natuurmonumenten onder andere aandacht besteden aan de reconstructie van het voorplein van de Slotplaats en het herstel van de oude theetuin.

FinanciŽn
Natuurmonumenten kan het theehuis renoveren mede dankzij steun van de Europese Gemeenschap, het Rijk, de provincie Friesland en de gemeente Opsterland.

 

klik op bovenstaand logo voor meer informatie.

Grondwatermeter

Om het grondwaterniveau aan het publiek te presenteren is sinds medio september 2006 een grondwatermeter geplaatst langs de "zwarte Singel"; een 500 m ten zuidwesten van De Slotplaats.

 

 

Foto: Martijn vd Vaart

Er is een duidelijke uitleg over de redenen van al dan niet verlagen (of weer verhogen) van de grondwaterstand: de balans tussen economie en natuur.

Medio september 2006 bevindt de grondwaterstand zich in de "gele zone". Dat betekent: grondwaterstand aan de lage kant, maar nog geen maatregelen noodzakelijk.

Foto: Martijn vd Vaart

De watermeter staat langs de weilandjes waar pinksterbloemen plachten te groeien, maar toch de pijpstrootjes de overhand lijken te krijgen.
 

Hieronder de fotoserie van de aanleg van parkeerterrein en boomgaard bij de Slotplaats

 

Midden boven het parkeerterrein; rechts het VVV-kantoor en midden onder de geheel gerestaureerde Slotplaats. (11 juni 2006).
vrijdagmiddag 2 juni: VVV-kantoor.
ook vrijdagmiddag 2 juni.

Op 2e paasdag 2006 (22 april) is de gehele parkeerplaats afgeladen vol en staan enkele auto's langs de inrit geparkeerd.

 

hieronder: 14 april 2006

 

 

Het nieuwe parkeerterrein is in gebruik genomen.

Met fraaie borden wordt uitleg gegeven over de natuur.

Tussen de bomen door zicht op de Singels: de meeste recente nieuwbouwwijk van Bakkeveen.

Het parkeerterrein is een echte aanwinst, maar op echte mooie wandeldagen alweer te klein.....

Ook de Burmaniazuil is gerestaureerd en teruggeplaatst aan de achterzijde van de Slotplaats.

 

hieronder: 11 maart 2006

 

Enige vertraging door de winterse omstandigheden...

 
 

2 weken later ...... zaterdagmiddag 18 februari 2006

 

De contouren van het parkeerterrein worden al duidelijk. Nog een paar dagen en de parkeervakken zijn door betonblokken gemarkeerd.

 

Merk op dat de toren weer terug is o de Slotplaats. Er ontbreekt nog een aantal dakpannen op het gebouw.
Links de wand van het VVV-kantoor. Binnenkort wordt het voorterrein bestraat. Er staan al vele pallets met straatklinkers gereed.
Naast het VVV-kantoor liggen de eerste vierkante meters klinkerbestrating.

Op de achtergrond zijn de stammen van bomen met jute omkleed ter bescherming tegen zonlicht.

weer 1 week later ...... vrijdagmiddag 3 februari 2006

De grachten zijn gegraven en de inrichting van het terrein is begonnen.

 
 
1 week later ...... zaterdagmiddag 28 januari 2006

Een snelle verandering t.o.v. een week geleden ....

 
 

Een week later: 21 januari 2006

De bomen op het terrein zijn gekapt en de stammen/wortels worden weggefreesd. Op de achtergrond het V.V.V.-kantoor.
De rechterzijde van het Theehuis grenst aan een kale vlakte. De bomen langs de sloot zijn verwijderd.
Verwijderen van de takken en stammetjes op zaterdagochtend 21 januari.
De nieuwe toegang in de "gracht" is afgelopen week gelegd.
 

Vlak voor de start van de werkzaamheden aan het terrein op 14 januari 2006.

 

Foto nog net voor de start van de werkzaamheden op 14 januari 2006. De Slotplaats zelf is grotendeels uit de steigers.
Foto nog net voor de start van de werkzaamheden op 14 januari 2006
   

Hieronder informatie 2005

Woensdagavond 20 juli 2005 is er vanaf 19:30 uur een informatieavond in Theehuys "De Slotplaats". Toegankelijk voor alle belangstellenden. Hieronder de officiŽle uitnodigingsbrief:

Beste heer, mevrouw,

Ruim tweehonderd hectare bos, oude bomen, prachtige lanen en een bijzonder huis. Dit is kort omschreven het landgoed De Slotplaats. Het landgoed ligt ten Noorden van het dorp Bakkeveen en bevat belangrijke cultuurhistorische en tuinhistorische elementen. Helaas is deze waardevolle oude parkaanleg in de tweede helft van de vorige eeuw enigszins verwaarloosd. Natuurmonumenten gaat de tuin herstellen waarbij de bijzondere waarden van het landgoed bewaart blijven voor de toekomst.

Op woensdagavond 20 juli a.s. zal Natuurmonumenten uitleg geven over het herstelplan voor de tuin van het landgoed, het duurzaam energieproject van NUON en de renovatie van Theehuis De Slotplaats.

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in Theehuis De Slotplaats aan de Foarwurkerwei 3 te Bakkeveen. Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met het regiokantoor van Natuurmonumenten, telefoonnummer: (0592) 30 50 50.

Met vriendelijke groet,
Rombout Bennema
Beheerder Noordenveld

Programma
19.30 u Ontvangst in het theehuis
19.50 u Inleiding Rombout Bennema (beheerder Noordenveld)
20.10 u Presentatie alternatieve energie door NUON
20.30 u Presentatie Roelof Schuiling
            (projectleider Natuurmonumenten) over de herstelwerkzaamheden (fase 1 / 2 en theehuis)
21.30 u Einde
De Slotplaats | Theehuis van Natuurmonumenten, Foarwurkerwei 3 | 9243 JZ Bakkeveen | T 0516-541333

Hieronder alvast enkele schetsen.

De bovenste schets geeft het gehele te renoveren en deels her in te richten terrein weer. De onderste schets een groter detail van de linkerzijde van het Slotplaats terrein. De zwarte rechthoek is het V.V.V.-kantoor.

 

Eind september 2005: nog enkele weken en de restauratie van een deel van de tuinen gaat beginnen: het gebied rondom de Slotplaats. Er komt een nieuwe parkeerplaats, een voetgangersbrug en de grachten worden opnieuw uitgediept. Ook zal er veel aanplant zijn. Zie bovenstaande tekeningen. [Laatste nieuws (van 8 oktober): eerst wordt het gebouw van de Slotplaats gerestaureerd en in het vroege voorjaar van 2006 komen de tuinen aan de beurt]

 

De gracht langs de "zwarte Singel". deze zal worden schoongemaakt en uitgediept. Er komt een dam over de gracht van de laan rechts naar de parkeerplaats links.
Op de grasvlakte komen traditionele vruchtbomen te staan.

Op de achtergrond de 3 "Slotsicht" woningen.

Uitzicht vanaf het V.V.V.-kantoor.
Op de achtergrond de Slotplaats; daarvoor het aan te passen terrein.
Ook de toegang naar het V.V.V.-kantoor zal wijzigen. Over de sloot rechts komt een voetgangersbrug (en de sloot zal tot gracht worden uitgediept).
Als er voldoende financiŽle middelen zijn vergaard zal ook nog dit jaar de Burmaniazuil (in de volksmond: Poppesteen) in het Sterrenbos worden gerestaureerd.

De restauratie van het Sterrenbos zelf zal nog wel enkele jaren op zich laten wachten, omdat de financiŽle middelen vooralsnog ontbreken.

 

zie boven voor de resultaten.

 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 17-09-2006 18:21