lammetjes_2007
Home ] Up ]

 

Lammetjesdag 2007

Voor impressie 2007: zie hieronder.

klik op het jaartal voor een impressie: 2006 of 2005 of 2004 of 2003 of 2002.

Het voorjaar is begonnen. De knoppen van bomen en struiken botten uit, het speenkruid bloeit en de lammetjes dartelen in de wei. Hoewel…... niet alleen in de wei, ook op de Heide fan Allardseach bij Bakkeveen. Voor wie het kroost wil bewonderen organiseert It Fryske Gea op zondag 22 april 2007 een speciale Lammetjesdag bij de schaapskooi. Iedereen is van harte welkom van 12.00 tot 16.00 uur aan de Jarig van der Wielenwei 2 te Bakkeveen (volg de routeborden). Toegang is gratis.

De Heide fan Allardseach bij Bakkeveen wordt al eeuwenlang begraasd door vee. De zandgrond was te arm voor akkerbouw of grasland. De boeren lieten er daarom hun schapen grazen. Zo ontstonden de heidevelden, destijds een onmisbaar onderdeel van het landbouwbedrijf. De akkers werden bemest met een mengsel van heideplagsel en schapenmest uit het nachtverblijf van de schapen. Na de komst van kunstmest was deze vorm van bemesting overbodig en werd de heide ontgonnen tot landbouwgrond of bebost.

De overgebleven heideterreinen worden nu weer beweid door een kudde Drentse heideschapen die daarbij gezelschap hebben gekregen van Schotse hooglanders en Exmoorpony's. Op de lammetjesdag is er tijdens de diverse excursies en andere activiteiten volop de gelegenheid om te genieten van deze dieren, de heide, de vogels en de bijzondere plantengroei.

Het weer zat ook dit jaar weer geweldig mee: rond de 20 graden en vrijwel onbewolkt. Er waren meer toeschouwers dan ooit.

Hieronder foto-impressie zondag 22 april 2007.

 

Rondleiding over de heide. Inzet (detail van de foto).
 
Door de bomen: de parkeerplaats.
Klauteren in omgewaaide bomen.
 
 
Sommige families maken er een heuse picknick van.
In afwachting van het schapendrijven.
In afwachting van het schapendrijven.
Door de grote aantallen bezoekers moest het parkeerterrein vergroot worden.
Spelen in de wigwam.
 
 
Spinnen.
Een lange rij wachtenden bij het ponyrijden.
 
 
Tekeningen met wol maken.
 
Het zwarte schaap wordt geschoren.
En de jas is uit. Wel even schrikken, maar lucht wel op.
Lammetjes aaien.
Lammetje aan de fles.
Haan in de schaapskooi.
Schaapsherderhond is nog moe van het zojuist voltooide schapendrijven.
 
Deze schapen zijn zojuist bijeen gedreven en kunnen nu worden geaaid.
Lammetjes op de achtergrond.
Groepen worden verdeeld voor een rondleiding over de Allardoogsterheide.
Veel mensen in de rij. Waar wachten deze mensen op ?
Tja, elk jaar dezelfde rij voor de ijskar. Had goud kunnen verdienen .....
Klauteren in de bomen op het terrein van de schaapskooi.
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 22-04-2007 19:02