rolstoel
Home ] Up ]

 

Voltooiing aanleg Rolstoelpad in natuurgebied

't Fryske Gea is begin maart 2006 begonnen met de aanleg van een verhardpad rondom de zandvlakte in Bakkeveen. Het pad wordt ongeveer 1,5 km lang en krijgt een harde bovenlaag. Het pad is in principe bedoeld voor minder-validen (rolstoelers en mensen met een rollator). Her en der langs de route zullen bankjes worden geplaatst.

Maandag 10 april 2006 is de verharde laag aangebracht.

start op 4 maart 2006: klik hier.
vervolg op woensdag 8 maart 2006: klik hier.
vervolg op 11 maart 2006: klik hier.
Voltooiing 10 april 2006: zie hieronder.

Foto's: J. & M. van der Vaart

Maandag 10 april rond de middag.

Verschillende aannemers zijn bezig met het vervoer van de speciale gravel/mortel (granulaat) naar het nieuwe rolstoelpad.

 

Het storten van de gravel. Het lijkt net beton, maar is het niet.
Milieuaspecten:
KFP-mix 0-8 is een zeer schoon materiaal dat nagenoeg geen uitloging vertoond. Het materiaal kan dan ook worden toegepast in een waterwingebied als categorie 1 bouwstof. Doordat het materiaal grotendeels geproduceerd wordt van Nederlandse secundaire bouwstoffen levert het daardoor tevens een besparing op van primaire grondstoffen.

Toepassing:
Als toplaag met een dikte van 8 - 10 cm voor wandel-, fiets- en bospaden. Het materiaal kan op drogere ondergronden c.q. waterdoorlatende funderingen gebruikt worden met een afschot van 2 a 3%.

Het materiaal wordt vochtig aangebracht en geëgaliseerd. Direct hierna wordt het KFP-mix dynamisch verdicht en afgewerkt door het materiaal statisch na te verdichten. Het resultaat is dat het aangebrachte materiaal snel te gebruiken is door de initiële binding van het KFP-mix. De toename van de binding neemt echter in de loop van de tijd nog sterk toe. Het één en ander wordt verder uitvoerig besproken in de op aanvraag verkrijgbare handleiding.
Daarna nog met een wals(niet op de foto) er overheen.
 
 
 
 
 
De picknicktafel rechts op de foto moet nog worden "afgezonken". (nabij "oude ijsbaan").
 
Dinsdag 11 april aan het eind van de middag was het gehele pad gelegd.

Binnen een paar dagen is het pad stevig en kunnen de rolstoelers (en wandelaars natuurlijk) eroverheen.

De wals maakt er een mooi rondliggend pad van.
Op dit traject moeten de kinkers nog worden gelegd, voordat de rolstoelers op het eigenlijke pad kunnen gaan rollen.
 
Het begin van het rolstoelpad vlakbij de ingang van de duinen.
Opruimen van de restanten.
 
De parkeerplaatsen zijn dinsdagavond weer helemaal opgeruimd. Rechts op de foto de klinkers voor het eerste deel van de ingang: deze moeten nog "even" worden "gestraat".

 

4 maart 2006

Op zondag 5 maart 2006 ligt er 600 m3 vulzand op de parkeerterreinen nabij het natuurgebied. Op de achtergrond de Belvedère.
De toplaag is van de paden verwijderd. In grote lijnen wordt de rood/groene route gevolgd, voorzover deze niet de afrastering met de heide passeert.
Een aantal bomen heeft moeten sneuvelen.
Op de achtergrond de "Harmsdobbe".
Gelukkig is het afgelopen periode redelijk droog weer, anders het het pad er veel slechter uitgezien.

Het ligt klaar om met zand opgevuld te worden.

 
 

9 maart 2006

 
Vanaf hier foto's van 3 dagen later. Bijna alle 600 m3 zand is in 3 dagen op de route gebracht.
Lage delen worden verhoogd, zodat ze in natte jaargetijden niet meer onder water komen te staan.
 
 
 
De taluds worden vlakker, zodat rolstoelers de heuvels gemakkelijker kunnen nemen.
 
 
 
Het losgestorte zand ...
.... en het fundament voor het pad is gelegd.
 
 
 
 
 
 

zaterdag 11 maart 2006

Vanaf hier enkele foto's van zaterdagmiddag 11 maart.

Alle zand is gestort en de toplaag kan worden aangelegd.

Her en der staan stapeltjes stenen; de plaats waar bankjes zullen worden geplaatst.

Hier op de heide vlak achter het Doolhofpark.
Links de Harmsdobbe.
Tijdens een sneeuwbui. Let op de oranje stippen op de bomen. Deze bomen zullen in het najaar worden gekapt om een open ruimte te creëren tussen zandvlakte en heidegebied.
 

 

 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster [email protected]                        bijgewerkt: 12-04-2006 20:59