2003_Nij_begjin
Home ] Up ]

 

De Bakkeveenster Jn  2003zaterdag 15 november 

Klik hier voor versie 2002

Klik hier voor een extra avond voorjaar 2003

Hieronder en op de 2 onderliggende pagina's een digitale foto impressie van het jaarlijks culturele gebeuren in Bakkeveen. Dit jaar een record opkomst: tegen de 200 belangstellenden. Er was dan ook geen vrije stoel meer over.

Na het openingswoord van Minne Smid was toneel vereniging "Nij Begjin" als eerste aan de beurt. "Leave Santjin"  (van Romke Toering).
Een zeer komische eenakter; viel bij het publiek zeer in de smaak (en waarschijnlijk ook bij de 5 spelers zelf).

De scne speelt in de consumptietent; aan de achterzijde zijn de velden met de grote tenten gedacht en de stellage voor de luidsprekers.

Het script is zeer eenvoudig. Het grote dorpsfeest staat op punt van beginnen en de wethouder zal het feest openen. Maar voor het zover is, gaat er van alles mis. Met name het microfoon incident drukt een zware stempel op de openingshandelingen. Ruim een half uur lachen !! Hieronder een korte impressie.

Binnenkort wordt deze eenakter nogmaals opgevoerd; wellicht dan betere foto's (dan allemaal met flits, want zonder is toch net iets te donker).

De spelers

Tine Sixma, wethouder
Brand Batstra, organisator
Willy vd Meer
Dumny (Dominee) Bodegraven
Bauke Feenstra
Eppie Pera
Oene Marinus
Gretha Rinzema
Gerrit Veenstra
Ronald Fokkema
Regisseur
Ynstekster
Grime
Techniek
Henk Hoogeveen
Matty van der Meer
Roelie en Siem de Boer
Geert Louwes
Wethouder Tine (in rood) negeert organisator Brand en medewerkster in de consumptietent Willy, maar gaat graag in gesprek met de dominee.

 

Het moment waarop Willy haar "baas" vertelt in verwachting van hem te zijn. Blijkt de veldmicrofoon aan te staan zodat iedereen op het terrein mee kan luisteren....... Bedenk zelf maar tot welke komische situaties dit aanleiding geeft.

 

Links vriend Bauke van Willy, die het nieuws via de geluidsinstallatie heeft gehoord.

 

Over en weer verwijten van de twee geliefden......

 

Boven: de dominee naast Bauke om de ontstane situatie te bespreken. Wat zal er nu nog van het grote feest terecht komen?

 

Rechtsboven: 1 van de dolkomische situaties: de koffiecontainer wil niet meer dicht.

 

Rechts: de wethouder is door medewerkers van de organisatie niet goed rondgeleid en in de modder terecht gekomen. Helemaal toegetakeld.

 

Boven: de toespraak van de wethouder kan niet meer doorgaan: hier wordt ze weggedragen.

 

Rechtsboven: de organisator blaast het feest af.

 

Foto rechts: van links naar rechts Henk Hoogeveen, Gerrit Veenstra, Oene Marinus, Ronald Fokkema, Eppie Pera, Gretha Rinzema en Mattie van der Meer.

klik hier voor vervolg van de "Bakkeveenster avond".
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 22-08-2004 15:31