2003_oars
Home ] Up ]

 

De Bakkeveenster JŻn "mar dan oars"  2003:  vrijdag 28 maart 

Voor de Bakkeveenster cultuuravonden: klik hier

Deze eerste alternatieve "Bakkeveenster Avond" stond onder leiding van Jaap de Zee. In zijn opening bedankte hij alvast de sponsors die het mogelijk hadden gemaakt om deze avond gratis toegankelijk te maken. Sponsors: "Gebr. Kok, Garage Veenstra, Bouwbedrijf Van der Veer en 't Bisteblomke".

Er waren rond de 60 bezoekers verwacht, het dubbele aantal was aanwezig. 

Hieronder nog even de agenda:
1 Iepening
2 Jan Slofstra fertelt wat oer it ferline fan Bakkefean
3 De Fryske Kameleonfilm
4 Klaas Sikkema fertelt oer de ferdidigingswurken yn Opsterl‚n
5 Ferrassing
6 Alde Bakkefeanster Doarpsfilmkes
7 Jaap de Zee fertelt fan Oedske Jan
8 Sluting

Jan Slofstra, woonachtig in Bakkeveen, had een 3-tal onderwerpen over de historie van Bakkeveen geselecteerd. De eerste ging over de ligging van Bakkeveen rond het jaar 1000. Het zal gelegen hebben in de omgeving van wat nu Bosmanege "Oud Bakkeveen" heet, aan de Slotsingel. Dit terrein is nog zodanig bewaard en geconserveerd gebleven, dat het geschikt is voor nader archeologisch onderzoek. wat niet is kan nog komen ........  Pas bij het graven van de Bakkeveenstervaart in de 17/18e eeuw is de oriŽntatie van Bakkeveen West-Oost gedraaid naar Noord-Zuid (langs de vaart dus). 

Het volgende onderdeel handelde over de verhalen van een zekere Van der Veer. Jan Slofstra had als 18 jarige met deze persoon in de jaren '50 een interview gehouden. Onder andere werd de arbeidsmigratie van Nederland naar Duitsland belicht. Enkele 10-tallen jaren eerder (tot ongeveer 2e helft 19e eeuw) was de arbeidsmigratie van Duitsland naar Nederland tot stilstand gekomen ("Poepen en Hannekemaaiers"). 

En tot slot opperde Jan Slofstra de mogelijkheid tot het vaker gezamenlijk onderzoeken en vastleggen van de geschiedenis van Bakkeveen. De historische commissie van de gemeente Opsterland staat wat te ver van de mensen af; een dergelijke commissie in Bakkeveen die onderzoek uitvoert en overleveringen geschiedkundig verantwoord vastlegt, zou zich wellicht in voldoende belangstelling kunnen verheugen. 

het volgende onderwerp was de vertoning van de de Kameleonfilm Sjocht yn it Waar" van de Friese studentenvereniging Bernlef uit Groningen.

Een van de leden van Bernlef vertelde over de komische verwikkelingen hoe de film tot stand was gekomen. Van studentengrap tot serieuze film. De officiŽle Nederlandstalige film wordt medio 2003 uitgebracht. De uitgever van deze film, Kluitman, heeft een vertoningsverbod van de studentenfilm gevraagd; bij niet nakomen op straffe van een dwangsom van Ä 5000,-- . Het is wachten op een uitspraak van de rechter. Bernlef loopt dus nog een groot financieel risico met 148 vertoningen tot nu toe.

Hieronder enkele scŤnes uit de 35 minuten durende film.

 

In de smederij van Klinkhamer. Friestalige film en Nederlands ondertiteld.

 

Foppe de Haan op bezoek in de smederij. Ook Ids Postma en andere bekende Friezen, spelen een rol in deze film.

 

Een sfeeropname van een tocht met de Kameleon.

 

 

Zonder de rode draad uit her verhaal te willen verklappen, speelden de Noordelijke weermannen Piet Paulusma en Jaap Nienhuis een hoofdrol. Het liep natuurlijk weer goed af.

 

De redders worden door de burgemeester (gespeeld door Hans Wiegel) in het zonnetje gezet.

 

Een overzicht van de drukte in de zaal tijdens de vertoning van de film.

 

Tijdens de pauze was er gelegenheid nog een aantal oude foto's in te zien en gezamenlijk te overleggen omtrent de verhalen erachter.

 

 

Na de pauze werd door de organisatie voor de eerste maal een "vrijwilliger van het jaar" benoemd. Tot vrijwilliger van het jaar 2002 is Jan van Dalen uitgeroepen.

De oude dorpsfilmpjes gingen over het stroomgebied van de Boorn en de ontwikkeling van Allardsoog. in deze films werden diverse personen uit Bakkeveen en omgeving geÔnterviewd. Bij herkenning van een aantal oud-Bakkeveensters ging een geroezemoes door de zaal.  Doordat de voorgaande onderwerpen meer tijd hadden gekost dan verwacht en men de avond rond 22:30 uur wilde laten eindigen is het verhaal van Klaas Sikkema over de verdedigingswerken beperkt gebleven tot een inleiding. De verdere uitwerking zal in een vervolg bijeenkomst aan de orde komen.
Ook werd door tijdgebrek geen aandacht besteed aan de verhalen van "Oedske Jan".

Beide onderwerpen worden bewaard voor een volgende Bakkeveenster Avond "mar dan oars". Het overgrote deel van de aanwezigen vond de avond dusdanig interessant, dat de tweede avond er zeker komt.

En als er belangstelling is voor deelname in een historische commissie Bakkeveen dient men contact op te nemen met Jaap de Zee of Jan Slofstra.

Voor de Bakkeveenster cultuuravonden: klik hier

 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 16-11-2003 18:14