Jozef
Home ] Up ]

 

Musical Jozef 
28-29-30 maart 2003

Klik hier voor informatie over de musical van 2005: Ester.

Eind maart is de 4e, op bijbelse gronden gestoelde, musical in Bakkeveen opgevoerd. In Geref. Kerk "De Mande" hebben vrijdag-, zaterdag- en zondagavond in totaal 800 bezoekers de zeer goed neergezette musical bezocht. De kerk was alle 3 avonden uitverkocht. De musical werd door een groep van ruim vijftig mensen gespeeld (van 13 tot 87 jaar) op een zeer ingenieus toneel. De spelers, al dan niet leden van diverse kerken, kwamen in hoofdzaak uit Bakkeveen. Het is een hele prestatie om vanaf augustus een groep enthousiaste mensen elke zondagavond een half jaar lang te laten repeteren. En sommigen zijn al eerder, voor de zomervakantie van 2002, begonnen. 

Regisseur Gert van Engelenburg is erin geslaagd de musical zodanig vorm te geven en sfeer te creëren dat de bezoekers meegingen in het enthousiasme van de spelers. Door Gert van Engelenhoven en toneelbouwer Jan Stoker is de benodigde ruimte op het toneel met veel creativiteit ingevuld. Hierdoor kon zonder noemenswaardige decorwisseling tegelijkertijd de rode draad ("het napraten in de huiskamer") als de vele flashback's vloeiend in elkaar overgaan.

Het licht en geluid was zeer professioneel. Ruim 100 uren hebben medewerkers van "Dorgelo Audio Service" te Emmen erin gestoken om de grime, kleding en stemmen duidelijk zichtbaar en hoorbaar aan het publiek over te brengen. Er werden ruim 15 persoonlijke microfoons ingezet en een aantal richtmicrofoons. Iedereen heeft alles goed kunnen volgen. Hiermee kwamen ook de vele liederen die door de koren ten gehore werden gebracht goed (verstaanbaar) tot hun recht .

Het is nu nog even uitblazen, maar na een paar maanden zullen de eerste kriebels alweer ontstaan. Waarschijnlijk melden zich over een jaar alweer spontaan vele enthousiastelingen aan om in 2005 een nieuwe musical op te voeren.

Hieronder en op de volgende pagina een foto impressie. Er is ook nog een pagina met foto's van de voorbereidingen. 

Het bijbelverhaal "Jozef" is overbekend en wordt beschreven in het eerste bijbelboek Genesis. Jozef, de zoon van Jakob en Rachel, de droomkoning ontdekt met vallen en opstaan wie hij werkelijk is. Zijn ego roept enorme jaloezie op bij zijn broers en hij wordt weggevoerd naar Egypte. Uiteindelijk stelt hij zijn ego in dienst van anderen. Tenslotte vindt hij de kracht om zich weer met zijn broers te verenigen en te verzoenen.

De musical begint na de dood van Jozef. Het verhaal speelt zich af in zijn huiskamer, waar familieleden napraten over zijn begrafenis. Dina (de zus van Jozef) is net als haar broers beschadigd door haar broers. Ze wil het verleden zo snel mogelijk vergeten door alle spullen van Jozef op te ruimen. De rest van de familie is hierop tegen, dan "is het net of je Jozef zelf ook uitwist". Langzaam borrelen verwijten en oude vetes weer naar boven. De spanning in de huiskamer loopt af en toe hoog op.

De gedachten van de aanwezigen gaan af en toe terug naar het leven van Jozef. Jozef verschijnt (als jong en als oud) op het toneel door middel van flashbacks. Samen met Jozef komen veel personagers uit het bijbelverhaal (sommige figuren zijn verzonnen) weer tot leven. De mensen in de kamer beleven deze gebeurtenissen nogmaals, terwijl het publiek het spel live kan volgen.

Het koor zingt vele liederen, waarin een antwoord wordt gegeven op de vele vragen.

Hieronder een foto impressie.

Het linkerdeel van het toneel bestond uit twee verdiepingen. Boven de huiskamer waar het leven van Jozef met alle verwikkelingen werd besproken. Op het ondergelegen podium was ruimte voor het koor en de vele flashback scènes gespeeld. Het podium is in minder dan een week in de advonduren door vrijwilligers opgebouwd. Vooral Jan Stoker heeft vele uren gestoeid met het adequaat ontwerp (en uitvoering).

 

De Jonge Jozef (Oene Marinus).

 

 

De gevangenis, waar Jozef ook vele jaren heeft doorgebracht. Rechts op de voorgrond gevangenbewaarder Joeke de Jong.

 

Scènes in de huiskamer. Op de linkerfoto komt de gevangenenbewaarder binnen: hij vertelt dat Jozef onmisbaar was in de gevangenis (als gevangene) omdat hij er voor zorgde dat de organisatie in de gevangenis goed verliep. Op de rechterfoto is (de oudere) Juda (Freerk van der Wal) op bezoek.

 

Enkele koorleden.

 

Heni (Eppie Pera) legt het verhaal van Jozef (Jochem Wouda) vast.

 

De 4 wijzen (Tineke Jagersma, Roeline Haanstra, Anneke vd Beek en Siep Bouma) proberen de Farao (Bas Noordman) tot andere gedachten te brengen.

 

klik hier voor vervolg.
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster [email protected]                        bijgewerkt: 05-03-2005 22:25