Musical_Ester
Home ] Up ]

 

Jozef
jacob

Musical Ester
2005

Een grote groep van in totaal ongeveer 70 gemeenteleden van de kerken in Bakkeveen is sinds september 2004 druk bezig met de voorbereiding van de musical Ester. Deze musical van Gerard van Amstel en Gerard van Midden beschrijft het bekende verhaal van het bijbelboek Ester. Inmiddels is dit de 5e musical die is uitgevoerd in de gereformeerde kerk van Bakkeveen onder regie van Gert van Engelenburg, gedurende het weekend van 15-17 april.

Het verhaal klinkt weer als nieuw en heeft herkenbare lijnen naar vandaag. Buiten de muren van het paleis van koning Ahasveros is er een ontheemd, weggevoerd volk. Mensen die anders zijn en daarom worden uitgekotst. Mensen die zich anders voor moeten doen, omdat ze bang zijn niet geaccepteerd te worden. Of, nog erger, anders hun leven niet meer zeker zijn. In het paleis lang leve de lol, zoiets van brood en spelen. Ramen dicht en je afsluiten voor wat er zich in je directe omgeving afspeelt. Wie dat niet goed vindt en in opstand komt, wordt verwijderd. Koningin Vasti redt het ook niet. De macht wint het van recht en gerechtigheid. Er is niets nieuws onder de zon. Een geschiedenis die zich steeds weer herhaalt.

Haman, een hoge functionaris van koning Ahasveros, speelt in op de angst van mensen en weet op doortrapte wijze mensen achter zich te krijgen. Hij maakt handig gebruik van de wet van Meden en Perzen. Wie daartegen in opstand komt, wordt verwijderd. Fascisme heeft aan één kans meer dan genoeg, om mensen te infiltreren. Haman is niet uniek. Soms zit Haman bij stukken en beetjes in mensen. Heel moeilijk om te bestrijden. Maar gelukkig is Mordekai er ook. Iemand die niet knielt en buigt voor Haman en zoekt naar recht en redding. In de musical wordt dat een dwarse dissident genoemd. Samen met zijn nichtje Ester, inmiddels koningin aan het hof, ontmaskert Mordekai Haman. Zij zwijgen niet en stellen zo paal en perk aan het gluiperig gif dat racisme en fascisme heet. Daardoor is er weer toekomst mogelijk. Het zonlicht breekt door!

Hieronder een foto-impressie van de uitvoering op zaterdagavond 16 april.

  • klik hier voor musical 2003: Jozef

  • klik hier voor musical 2000: Jacob

Onderstaande foto's zijn veelal verkleiningen van het origineel. Wil je per e-mail een origineel ontvangen stuur dan een e-mail naar [email protected] met vermelding van de naam van de foto (rechts klikken op de foto en dan eigenschappen).


Binnenkomst van een groot deel van de spelers langs het publiek.
"Toekomst heeft geen zin"
Feest aan het hof met koning Ahasveros zittend in het midden.
Verlekkerd op de kledingstukken van de koningin.
Koningin Vasthi weigert te verschijnen.
"Zelf in 't middelpunt"
Het idee van de verkiezing van een miss Perzie.
De dames doffen zich op.
Hegai (links) selecteert de mooiste Perzische dame.
Ester wordt gekozen. Het is niet bekend dat ze bij de onderdrukte bevolkingsgroep hoort; dit zou voor het hof onacceptabel zijn.

 

 

 

Na de pauze een sprong van vele eeuwen naar bijna het heden.

De fascistische leiding onder 1e minister Haman heeft de touwtjes feitelijk in handen; de koning en de nieuwe koningin Ester.

Mordekai (met hoed) slaagt erin dat Ester haar realiseert dat een deel van de bevolking gediscrimineerd wordt.

Haman ziet de toekomst voor het raszuivere volk optimistisch in: de koning tekent de door hem opgestelde  wetten "van meden en perzen" ongezien.
De ordedienst van racist Haman.
"Verzet begint met een vraag"
Ester organiseert het etentje, waarbij de waarheid omtrent Haman voor koning Ahasveros aan het licht komt.
Haman wordt de wacht aangezegd.
Het kwaad is verjaagd.
4 uitvoeringen waarbij alle kaarten zijn uitverkocht.
   
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster [email protected]                        bijgewerkt: 24-07-2006 17:47