2004_2005
Home ] Up ]

 

Carbidschieten 2004

Traditiegetrouw het carbidschieten op het terrein achter de gymzaal aan de Mjûmsterwei. Dit jaar met dan 30 melkbussen; een flinke stijging met vorig jaar. Maar het carbid was dit jaar gratis (beschikbaar gesteld door www.carbidbus.nl).

De weersomstandigheden waren niet optimaal: af en toe regen.

Hieronder een foto-impressie van vrijdagmiddag 31 december.

 

Carbid, een bus, water en bier ....

(en gehoor- beschermers)

Na het schot .... aan de schoonmaak.
Deze bus komt helemaal uit Heerhugowaard. Maar in het begin van de middag werkt het niet feilloos.
Verzamelen van de deksels. Sommige deksels liggen op nauwelijks 10 meter afstand; voor andere deksels moet je meer dan 100m lopen.
Ieder zoekt z'n eigen deksel en dan de bus weer vullen.
 
 
Het deksel in de rode cirkel.
 
Het deksel in de rode cirkel.
De vinger op het gat in de bus.
Als het water op is ..... met z'n allen naar de vijver.
 
 
Tegen 3 uur komen de laatste bussen binnen.

Het aantal van 30 wordt ruimschoots overschreden.

En het carbid is hier gratis: gesponsord door www.carbisbus.nl

 
Ook op het naastliggende schoolplein wordt geknald: meer maar minder hard.
Na de knallen blijft er een rood schoolplein achter.
Daar komt het schot .......
Deze caravan heeft vandaag een tijdelijke parkeerplaats gevonden alvorens de laatste reis begint.
Een carbid gedreven schietkanon: elke 10 minuten een schot.
De worsten van de koek en zopie tent zijn helemaal opgegaan. Overigens: de zopie bestond uit zelf meegebracht bier.
Schuilen onder de net gebrachte parasol. En aan stoelen zo langzamerhand geen gebrek.
De caravan wordt volgeladen met de gebruikte autobanden. Misschien nog dit jaar in het centrum in de brand ...
De duisternis valt in en een deel van de schieters is naar huis vertrokken. Anderen zorgen ervoor dat de laatste flesjes leeg gedronken worden.
Brandweer- commandant Huizing is ook wezen kijken. Of hij het echt leuk vond ....

 

Carbidschiet evenement op oudejaarsdag

De gemeente heeft de aanvraag van "Carbidclub Bakkeveen" om op oudejaarsmiddag carbid te gaan schieten op het terrein achter de gymzaal goedgekeurd onder voorwaarden. Het evenement zal worden opgeluisterd door een "koek & zopie" stand; er worden 's middags vele inwoners van Bakkeveen verwacht die een kijkje komen nemen.

Hieronder de originele toestemming van de gemeente Opsterland:

Uw aanvraag voor carbidschieten op oudejaarsdag heb ik in goede orde ontvangen. Het schieten vanaf het terrein bij het gymlokaal aan de Mjûmsterwei is een traditie geworden waar de gemeente op zich geen wijziging in wil brengen. Echter vorig jaar is met name vanuit de kant politie gemeld dat er beschadigingen aan het gymlokaal zijn ontstaan en dat er tegen de buitenmuur aan brandjes zijn gesticht. In hoeverre uw club daarvoor verantwoordelijk was, is op dit moment niet meer belangrijk. Wat wel belangrijk is dat dit bij deze jaarwisseling wordt voorkomen. Daarom verleen ik u toestemming om vanaf de door u aangevraagde locatie carbid te schieten mits u daarbij de volgende aanvullende voorschriften in acht neemt:

  • het carbidschieten dient plaats te vinden op een zodanige wijze dat er geen schade kan ontstaan aan het gymlokaal of aan andere gemeentelijke eigendommen; met name dient u voldoende afstand te houden van af de buitenmuur van het gymlokaal.
  • bezoekers en andere geïnteresseerden dienen zich te onthouden van het ter plaatse oprichten en in brandsteken van vreugdevuren, brandstapels e.d. nabij het gymlokaal en andere gemeentelijke eigendommen waardoor schade en gevaar voor deze eigendommen kan ontstaan. U dient hierin actief op te treden teneinde dit te voorkomen.
  • afval wat is ontstaan door de activiteiten wordt door uw club afgevoerd of verwijderd.

De politie zal namens de burgemeester toezien op een ordentelijk verloop van het evenement. Ik ga er vanuit dat u uw verantwoordelijk neemt in dezen. Ik wens u alvast een goede jaarwisseling toe.

Met vriendelijke groet,

Rob Haye

Coördinator Openbare Orde en Veiligheid
afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
gemeente Opsterland

 

 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster [email protected]                        bijgewerkt: 31-12-2004 19:57