2003_onthulling
Home ] Up ]

 

Onthulling Poepekrús 

Woensdag 7 mei 2003 was het dan zo ver: na vele maanden van voorbereiding en overleg is initiatiefnemer Willem Dolstra erin geslaagd het monument ter nagedachtenis van de Hannekemaaiers en Poepen volledig te renoveren. De onthulling werd bijgewoond door vele bij de realisatie van het nieuwe Poepekrús en de Hannekemaaiers wandeltocht betrokkenen.

Hieronder een impressie van de onthullingbijeenkomst (woensdag 7 mei 2003).

Initiatiefnemer Willem Dolstra opent op het terras van Jodel Lowina te midden van genodigden de bijeenkomst. Hij neemt in het kort de historie van het Poepekrús door. 

 

Daarna gaat het wandelend op weg naar het te onthullen Poepekrús. In het centrum is op de toeristische wegwijzers de juiste wandel richting al aangegeven. (rood omcirkeld). De onderste rode cirkel wijst in de richting van het Hannekemaaierspad.

 

Onderweg naar het Poepekrús verschijnt plotseling een Hannekemaaier voor de groep.

 

De Hannekemaaier vertelt iets over zijn leven en de reden van een gedenkteken hier in de bossen va nBakkeveen.

 

Op de achtergrond de 3 betrokken vlaggen: Duitsland, Bakkeveen en Fryslan.

 

Daarna onthult de Hannekemaaier het gerenoveerde Poepekrus onder toezicht van diverse persfotografen.

Vervolgens is de onthulling van het informatiebord aan de beurt.

De tekst op het infobord:

Dit kruis is een eerbetoon aan een, volgens de overlevering,
hier ter plaatse vermoorde en beroofde Poep,
de vroegere aanduiding van een Duitse gastarbeider.
Hij was lopend op de terugweg naar zijn woonplaats
in Westfalen of Nedersaksen.

Het gedenkteken houdt de herinnering levend aan de vele Hannekemaaiers (grasmaaiers) en Kiepkerels (marskramers),
die in de periode van 1600-1900 de historische route door Bakkeveen volgden, om werk te zoeken in Fryslân.

In 1986 is het bijna vergeten monument in bestrate vorm vernieuwd en in 2003 van een betonfundatie voorzien.

En dan is van 29 mei (Hemelvaartsdag) t/m 31 mei (zaterdag) de Hannekemaaiers wandeltocht. Afgesloten met diverse feestelijkheden in Bakkeveen, waaronder de eerste Hannekemaaiersmarkt.
 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster klik hier.                         bijgewerkt: 11-05-2003 13:22