kaatsen
Home ] Up ]

 

Cursus en workshop Kaatsen 20 april 2002

Wel eens gehoord van een 'boppeslach', een 'partuur' of een 'telegraaf'? De telegraaf is een ochtendkrant ja, maar ook een soort telbord bij kaatsen. En ook een boppeslach en een partuur zijn termen uit het kaatsen.

Een sport, die in Nederland vooral wordt beoefend in N-W-Friesland, maar wist u dat ook in Ureterp een kaatsvereniging is. Onze dorpsgenoot Tjipke Okkema is lid van deze vereniging.

Tjipke heeft zaterdagochtend 20 april 2002 eerst in de Dúnhoeke e.e.a. verteld over de kaatssport. Daarna zijn we naar buiten gegaan en hebben daar onder zijn leiding (met assistentie van Minne Smid) zelf geprobeerd een balletje te slaan.

Er waren 14 cursisten. Op het voetbalveld is bijna anderhalf geoefend in de vorm van 2 wedstrijden (4 parturen). Met de afmetingen van het veld hebben we het niet zo nauw genomen: een beetje (veel) kleiner voor ons als beginners, zodat er misschien nog een boppeslach gehaald kon worden.

Nog een bijzondere term: de laatste "eerste". 

Vrijwel iedereen was erg positief over de cursus. Waarschijnlijk komt er nog een herhalingsochtend. Lees de aankondigingen in het Klupblad of meld je bij Sybrand Bosma (tel 541770).

 

Een deel van de 14 cursisten tijdens het theoretisch gedeelte.

 

Tjipke Okkema legt uit hoe het veld is opgebouwd en hoe de diverse vakken en lijnen worden genoemd.

 

De telegraaf wordt geplaatst voor de oefensessie.

 

Opslagen Bernard in actie.

 

5 "eersten" om 3 en 6-2  en twee kaatsen: de spanning is van het gezicht af te lezen.

 

voorinse Sjors en achterinse Janneke.

 

Opslager Sybrand probeert de bal ver in het perk te spelen.

 

 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster [email protected]                        bijgewerkt: 10-08-2004 22:09