internet
Home ] Up ]

 

Internet cursussen 

Dúnhoeke 

Belangstelling voor een Internet of computer cursus in Bakkeveen?

mailto:[email protected]

volgende serie cursussen begint september/oktober 2001

Afgelopen seizoen (2000-2001) hebben 7 groepen een Internet cursus gevolgd (in totaal 48 personen; zowel beginners als gevorderden).

DRUK MIDDAGJE VOOR BURGEMEESTER WIM CORNELIS

DUO OPENING DOOLHOFGEBOUW EN INTERNETCURSUS  

Nadat burgemeester Wim Cornelis woensdagmiddag 18 oktober 2000 de openings­ceremonie van de nieuwe ontvangstruimte van het Dúndelle doolhofproject door het inmetselen van een gedenksteen met het opschrift anno 2000 had voltooid, spoedde hij zich in gezelschap van zijn secretaresse mevr. Otten en wethouder Tjeerd Teijema naar de naastgelegen SCW (sociaal cultureel werk) ruimte voor een volgende officiële handeling. 

Het bestuur van het SCW had handig ingespeeld op de komst van de burgemeester naar Dúndelle en op het laatste moment nog een afspraak kunnen regelen. De eerste les van de internetcursus voor beginners werd onderbroken voor een toespraak van de burgervader.

In zijn welkomstrede vergeleek SCW bestuurslid Jan van Dalen het doolhof met internet. Ook internet lijkt soms wel op een labyrint. Een cursus is de mogelijkheid om enig wegwijs te worden in de materie. Verder ging hij in op de doelstellingen van de internet­cursus. Bij het vaststellen van de winterprogram­ma’s werd gezocht naar iets anders dan het maken van kerststukjes ed. Uit de grote belangstelling op een voorlichtingsavond een half jaar geleden en een oproep in de dorpskrant bleek dat veel (vaak iets oudere) mensen graag zouden deelnemen aan een eenvoudige en overzichtelijke internet­cursus. De onderhandelingen over (geldelijke ondersteuning) met gemeente, stichting de Ploeg en ouderwerk verlopen moeizaam. Het is allemaal te formeel, het tempo te traag.

Burgemeester Cornelis was enthousiast over de opzet. Het is goed dat oudere mensen zich interesseren voor deze vorm van communicatie. Voor ouders die kinderen in het buitenland hebben is het de meest ideale manier om contacten te onderhouden. Wij staan nog maar aan het begin van het ICT tijdperk, de moge­lijkheden zijn eindeloos aldus de burgemeester.

Ook de gemeente Opsterland gaat binnenkort online. Wat de website van de gemeente betreft, dit heeft misschien wel wat lang geduurd, maar wij willen geen fouten maken. Bovendien wordt er gestreefd naar een gedegen en overzichte­lijk gemeentelijke informatie. Ook het up to date houden van de site vraagt de nodige kennis en inspanning.  Als vermoedelijke begindatum is 1 december aanstaande gepland. Het is interessant, dat wethouder Teijema aangaf in de toekomst wekelijks een uurtje met de Opsterlandse jeugd te willen chatten.

Met het aanbieden van een bloemetje beloonde Rian Meerstra namens de stichting de Ploeg de werkgroep met het initiatief. De belangstelling in Bakkeveen voor het internet wordt versterkt door de eigen

website die door de medewerker van onze eigen dorpskrant Jan van Dalen vakkun­dig is gerealiseerd. Hij was degene die zorgde dat Bakke­veen het eerste dorp in de gemeente Opsterland werd met een eigen website (www.bakkeveen.nl). Hij had gelukkig nog net op tijd in november van het vorige jaar de plaatsnaam vast kunnen leggen. In de korte tijd is de site met zijn actuele informatie en meer dan 1000 foto’s uitgegroeid tot een veel geraad­pleegd en onmisbaar informatie­medium. Sinds het begin is het aantal bezoekers al gestegen tot boven de 7500. (in 1 jaar tijd ruim 9000 bezoekers).

Daarnaast zorgt de jeugdige Hillebrant Idsinga (18 jaar, columnist de Woudklank, 1 jaars student Groningen) voor de technische begeleiding. Hij is tevens de docent. Het computermateriaal (netwerk en server) komt uit zijn pas opgerichte bedrijf Scylla Software & Webde­sign.

Willem Dolstra

Van links naar rechts op bovenstaande foto: Hillebrant Idsenga, 3 bestuursleden van SCW-Dúnhoeke (Jan van Dalen, Kea van der Meulen en Roelie de Groot (bijna niet zichtbaar)), Burgemeester Wim Cornelis, mevr. Otten en wethouder Teijema

Hierboven de openingshandeling door burgemeester Cornelis, geassisteerd door Hillebrant Idsinga. De aanwezige 6 cursisten behoren tot de beginnergroep.

Overzicht van de 7 "gevorderden". Het surfen gaat fantastisch, zoals onderstaande gezichten laten zien.

 

www.bakkeveen.nl   tips, opmerkingen: mail de webmaster [email protected]                        bijgewerkt: 10-08-2004 22:03